Vlaamse oppositie Linkebeek hoopt dat Thiéry zich aan uitspraak Raad van State houdt

Photo News
In de marge van de zonder problemen verlopen gemeenteraad in faciliteitengemeente Linkebeek heeft Vlaams oppositielid Rik Otten (Prolink) gereageerd op het beroep dat Damien Thiéry aantekende tegen de vernietiging door Vlaams minister Homans van de gemeenteraadsbeslissing van 29 februari om Thiéry opnieuw voor te dragen als burgemeester. Otten zei te hopen dat Thiéry zich deze keer wel zal houden aan de uitspraak van het rechtscollege.

Het is deze legislatuur al de derde keer dat Thiéry een beslissing tot niet-benoeming als burgemeester aanvecht voor de Raad van State. "In het verleden vond hij immers telkens weer een nieuw element om opnieuw naar de Raad van State te stappen en zo de carrousel over de burgemeestersbenoeming maximaal te rekken. De vrees is dan ook groot dat na een voor hem negatieve uitspraak hij onverminderd zal doorgaan met die taktiek", aldus Otten.

Als zoals in het Vlaamse kamp verwacht wordt dat de Raad van State Thiéry echter opnieuw in het ongelijk zal stellen, hoopt Otten dat de Franstalige meerderheid eindelijk schepen Yves Ghequière zal voordragen als burgemeester, een figuur die voor de Vlaamse oppositie aanvaardbaar is en al eerder benoemd werd door Homans, maar die benoeming toen weigerde. "Dat zou de beste oplossing zijn om uit de impasse te geraken", aldus Otten.