Vlaamse meerderheidspartijen op zoek naar akkoord over verbod onverdoofd slachten

Komt er dan toch nog deze legislatuur een totaalverbod op het onverdoofd slachten in Vlaanderen? De Vlaamse meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open Vld gaan alvast op zoek naar een compromis. Dat hebben ze gezegd in de bevoegde commissie van het Vlaams Parlement. Oppositieleden Hermes Sanctorum (Groen) en Chris Janssens (Vlaams Belang), die allebei al een voorstel hebben ingediend voor zo'n totaalverbod, zijn bereid om de meerderheid even de tijd te geven om tot een akkoord te komen.

Het aantal politieke voorstanders van een verbod op onverdoofd slachten groeit. Hermes Sanctorum (Groen) en Chris Janssens (Vlaams Belang) hebben een voorstel van decreet ingediend dat voorziet in een totaalverbod. Sp.a liet al verstaan dat ze het voorstel van Sanctorum zou steunen.

Ook binnen de meerderheid klinkt de steun voor een totaalverbod steeds luider. Alleen staan er in het regeerakkoord geen sluitende afspraken over zo'n totaalverbod. Bovendien benadrukken met name CD&V en Open Vld dat een verbod er enkel kan komen in overleg met de verschillende geloofsgemeenschappen.

Het zag er eerst naar uit dat de meerderheid de voorstellen van de oppositie daarom zou verwerpen, maar de meerderheid krijgt nu van Groen en Vlaams Belang wat tijd om onderling tot een compromis te komen. "We willen kijken of er nog eensgezindheid kan gevonden worden", aldus N-VA-parlementslid Wilfried Vandaele. "We willen allemaal een oplossing met zo weinig mogelijk dierenleed en met respect voor de verschillende godsdiensten. Laat ons proberen de violen gelijk te stemmen", vulde Sonja Claes (CD&V) aan.

Sanctorum en Janssens zijn bereid de meerderheid wat tijd te gunnen. "Het is het resultaat dat telt", stellen beiden. "Maar ik reken er wel op dat het een oplossing is die het dierenwelzijn centraal stelt en geen partijpolitiek compromis", aldus Sanctorum. Janssens van zijn kant eist dan wel dat er voor het zomerreces een "zo goed en duidelijk mogelijk voorstel" wordt goedgekeurd.