Vlaamse landbouwer is positief over toekomst

UNKNOWN

De Vlaamse landbouwer ziet de toekomst rooskleurig tegemoet. Dat blijkt uit de resultaten van de Vlaamse halfjaarlijkse landbouwconjunctuurindex over het najaar van 2007.

In het voorjaar van 2007 werd de conjunctuurenquête voor het eerst afgenomen. In die barometer bleken de boeren eerder positief over de toenmalige situatie en economische evolutie, terwijl de toekomst negatief werd beoordeeld.

Conjunctuurindex
In het najaar van 2007 is dat veranderd. Ten opzichte van de huidige situatie en economische evolutie zijn Vlaamse boeren minder positief. Maar de Vlaamse landbouwers kijken vol vertrouwen naar de toekomst. De conjunctuurindex is in het najaar gestegen van +6 naar +10. Een conjunctuurindex van +10 betekent dat er 10 procentpunt meer landbouwers positief reageerden op vragen die de conjunctuurindex uitmaken.

Positief ingesteld
Ten opzichte van de eerste index zijn de boeren uit de akkerbouw en rundveesector positiever ingesteld, waarschijnlijk door de hoge graan-, aardappel- en melkprijzen. De intensieve veeteelt en tuinbouwsector schatten de evolutie eerder negatief in. Oorzaak is waarschijnlijk te zoeken in de hoge voederprijzen, lage varkensprijzen en de gestegen energieprijzen voor de tuinbouw. Wat de toekomst betreft zijn ze wat positiever. (belga/svm)