Vlaamse kabinetten slanken verder af

Vlaams minister-president Kris Peeters.
EPA Vlaams minister-president Kris Peeters.
De Vlaamse regering komt haar belofte na om de kabinetten af te slanken. Terwijl er in de vorige legislatuur (2004-2009) nog 400 tot 500 voltijdse medewerkers op de Vlaamse kabinetten werkten, is dat aantal eind 2011 gedaald naar 269. Daarmee blijft de regering ook onder het maximumaantal van 288 dat was afgesproken bij de start van Peeters II. Dat blijkt uit de jaarlijkse rapportage van de samenstelling van de Vlaamse kabinetten aan het Vlaams Parlement.

Bij de start van de regering Peeters II in 2009 werd niet alleen afgesproken het aantal ministers te beperken tot 9 (in plaats van 10 of 11), maar ook om de kabinetten fors af te slanken. Onder vorige regeringen schommelde het aantal kabinetsmedewerkers tussen 400 en 500. Zo sloot Peeters I af met zo'n 450 medewerkers.

Peeters II zou het met maximum 288 voltijdse medewerkers doen. De verdeling was als volgt: 41 medewerkers voor de minister-president en de twee viceministers-presidenten, 26 medewerkers per 'vakminister' en 9 stafleden die later zijn verdeeld onder de kabinetten.

Uit de jaarcijfers, die minister-president Kris Peeters dinsdag komt toelichten in het parlement, blijkt nu dat de Vlaamse kabinetten eind 2011 269 voltijdse medewerkers telden. De kabinetten doen het dus met minder volk dan afgesproken. Viceminister-president Ingrid Lieten heeft het grootste kabinet (38,45 voltijdse krachten), voor viceminister-president Geert Bourgeois (38,1) en minister-president Kris Peeters (37,4). Onderwijsminister Pascal Smet (23,2) en energieminister Freya Van den Bossche (24) hebben dan weer de kleinste kabinetten.