Vlaamse holebikoppels adopteerden 58 kinderen sinds 2006

Deze meisjes gaven in 2012 Franse demonstranten tegen het holebihuwelijk en -adoptie het nakijken.
AFP Deze meisjes gaven in 2012 Franse demonstranten tegen het holebihuwelijk en -adoptie het nakijken.
58 koppels van hetzelfde geslacht hebben een kind geadopteerd via een binnenlandse adoptiedienst in de periode 2006 - toen adopties door holebikoppels mogelijk werden - tot eind 2014. De cijfers zijn afkomstig van het Vlaams Centrum voor Adopties (VCA).

Het gaat meer bepaald om 56 mannelijke homoseksuele koppels en twee lesbische koppels. Naast die 58 kinderen geadopteerd door holebikoppels, waren er 188 adopties door heterokoppels of alleenstaanden sinds 2006. Wat het totale aantal adopties op 246 brengt voor de periode 2006 - 2014.

Deze ochtend schreven de kranten van Sudpresse dat er in het Franstalige landsgedeelte sinds 2006 twaalf kinderen door holebikoppels werden geadopteerd. 58 kinderen in Vlaanderen en 12 in Franstalig België levert een totaal van 70 Belgische kinderen op die via een binnenlandse adoptie twee papa's of twee mama's hebben.

"We spreken over kinderen van ouders die via een adoptiedienst zijn geadopteerd. Dit om het onderscheid te maken met 'intrafamiliale' adopties of 'stiefouderadopties', waarbij de ene partner de kinderen van de andere adopteert", verduidelijkt Leen Du Bois van Kind en Gezin.

Van die intrafamiliale adopties heeft het VCA geen precieze cijfers. Ook van het precieze aantal meemoeders is er niet meteen een cijfer voorhanden. Meemoeders zijn overigens sinds begin dit jaar niet meer verplicht om het kind van hun partner te adopteren.

Daarnaast zijn ook interlandelijke adopties mogelijk. "Maar een kind uit het buitenland adopteren is voor koppels van hetzelfde geslacht een erg moeilijke opgave, omdat vele landen daar weigerachtig tegenover staan", zegt Leen Du Bois. "Toch is er sinds vorig jaar een akkoord met Zuid-Afrika en een eerste adoptiekindje wordt binnenkort bij een Vlaams holebikoppel verwacht."

'Een kind uit het buitenland adopteren is voor koppels van hetzelfde geslacht erg moeilijk, omdat vele landen daar weigerachtig tegenover staan'

Leen Du Bois, Kind en Gezin