Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) fluit Agentschap Wegen en Verkeer terug: "Kan niet dat fietsers voorrang verliezen"

Photo News
Minister Weyts corrigeert het AWV over de voorrangsregel voor fietsers. Voor hem kan het niet dat fietsers de voorrang die ze hadden, verliezen.

Afgelopen dagen was discussie ontstaan over de beslissing van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) om fietsers niet langer voorrang te verlenen als ze een drukke gewestweg kruisen. Nochtans was volgens het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) die beslissing niet zomaar genomen. "Het principe wordt al sinds een jaar uitgerold, in samenspraak met het kenniscentrum Fietsberaad. We kiezen hierbij voor uniformiteit omwille van de verkeersveiligheid", had Anton De Coster van AWV gereageerd.

Vlaams minister Ben Weyts maakt vandaag echter bekend dat hij het AWV zal corrigeren. Het kan niet dat fietsers de voorrang die ze hadden, verliezen, zegt hij. "Ik ben bij terugkomst uit vakantie zelf geschrokken van de interpretatie die men blijkbaar gegeven heeft aan het dienstorder van de leidend ambtenaar van AWV. Die kan voor mij niet door de beugel", zegt hij. "Daar waar fietsers vandaag voorrang hebben, blijven ze die houden. Punt. Ik investeer geen historisch hoge bedragen in nieuwe fietspaden, -bruggen en - tunnels om de fietsers dan mínder belangrijk te maken in het verkeer."

"Onduidelijkheid"

Volgens de minister is een en ander te wijten aan een dienstorder dat het Agentschap Wegen en Verkeer vorig jaar uitvaardigde en dat voor uniformiteit moest zorgen op de fietsoversteken. "Er bestond en bestaat immers veel onduidelijkheid. Allerhande kleuren en markeringen worden door elkaar gebruikt voor fietsstroken of fietssuggestiestroken waarbij niemand nog weet wie waar voorrang heeft." Het dienstorder moest daar duidelijkheid over scheppen. Zo voorziet het bijvoorbeeld een rode kleurmarkering wanneer fietsers bij een oversteek voorrang hebben op auto's en een gele voor fietssuggestiestroken. Waar fietsers geen voorrang hebben, introduceert het dienstorder de fietsgeleiding met een onderbroken witte lijn.

"Bij de toepassing van het dienstorder werd op enkele plaatsen echter de voorrang die fietsers eerder hadden, ongedaan gemaakt. In de reacties die er op volgden gingen sommigen zo ver om te stellen dat op Vlaamse wegen voortaan enkel maar voorrang zou gelden voor auto's en niet meer voor fietsers." Dat klopt volgens minister Weyts niet. "Het dienstorder is absoluut nuttig maar kan er absoluut niet toe leiden dat we op plaatsen waar fietsers vandaag wél voorrang hebben, we die gaan afschaffen", zegt hij.

De beslissing om fietsers niet langer voorrang te verlenen als ze een drukke gewestweg kruisen, kon deze week op heel wat kritiek rekenen van onder meer steden en gemeenten. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) verdedigde de maatregel en zei dat de beslissing niet zomaar genomen werd.

 "Voor interpretatie vatbaar"

Ook de  Gentse schepen Filip Watteeuw (Groen) vindt dat moet gewerkt worden naar meer duidelijkheid in de wegcode. "De wegcode is nu vaak nog voor interpretatie vatbaar."

Watteeuw vindt het in eerste instantie belangrijk dat minister Weyts duidelijk maakt dat waar fietsers voorrang hadden, die hun voorrang blijven behouden. "Het is goed dat hij daar nu duidelijkheid in schept." Maar volgens Watteeuw blijven ook nog veel onduidelijkheden over. "De wegcode is vaak nog onduidelijk en voor interpretatie vatbaar. We moeten werken naar een duidelijkere wegcode waarin fietsers, voetgangers én automobilisten weten wat ze moeten doen. Want dat is nu in sommige gevallen nog niet het geval."

Fietsersbond blij

De fietsersbond reageert verheugd op het nieuws dat Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts de maatregel over de voorrang voor fietsers bij het kruisen van gewestwegen terugdraait. "Wij zijn blij", zegt Wies Callens van de Fietsersbond. "Het Agentschap Wegen en Verkeer moet nu zo snel mogelijk evalueren, in samenspraak met ons en Fietsberaad, hoe het verder moet."

"Het is positief dat minister Weyts tot inzicht komt voor wat betreft de voorrang van fietsers op gewestwegen", vindt ook Björn Rzoska, Vlaams parlementslid voor Groen. "Maar het is niet netjes dat hij zijn administratie -het Agentschap Wegen en Verkeer- vol in de wind zet", zegt hij. 

"Zwak van Weyts"

De andere oppositiepartij sp.a meent dat Weyts zelf heel goed op de hoogte was van de maatregel. "Het is pas nadat er commotie uitbrak dat hij zijn staart intrekt", betreurt parlementslid Rob Beenders. "Echt zwak om altijd de fout op iemand anders te steken."

De oppositie wijst er nog op dat deze maatregel al een jaar geleden werd beslist. Op meerdere gewestwegen kwamen er al aanpassingen aan de verkeersinfrastructuur. "We hebben er in de commissie mobiliteit al meerdere malen over gediscussieerd", zegt Rzoska. "De minister moet zich dus niet wegsteken achter zijn administratie. Die handelt in samenspraak met zijn kabinet."

Sp.a-collega Rob Beenders noemt het symptomatisch voor deze Vlaamse regering om terug te komen op beslissingen waarover commotie ontstaat. "Dat was zo met de boskaart en met het verbod op stookolieketels. En opnieuw is het de fout van iemand anders. Dit wijst eerder op geklungel dan op goed bestuur."

"Verstandig"

De Leuvense schepen Dirk Robbeets (sp.a) bestempelt het initiatief van minister Weyts om de voorrangsregel voor fietsers op kruispunten terug te herstellen "als een zeer verstandige maatregel". Het was Robbeets die afgelopen donderdag over deze problematiek de kat de bel aanbond en erop wees dat het Agentschap Wegen en Verkeer door de nieuwe wegmarkeringen op de Leuvense ring 'levensgevaarlijke' situaties creëerde.

"De maatregel van AWV was onbegrijpelijk want totaal in strijd met een veilig, leefbaar en duurzaam mobiliteitsbeleid dat het STOP-principe hanteert. Dat principe, waar prioriteit eerst naar Stappen dan Trappen, vervolgens Openbaar Vervoer en dan pas naar Personenwagens gaat is ook de leidraad voor het Vlaamse mobiliteitsbeleid. Autodoorstroming leek voor het AWV echter eens te meer belangrijker dan de veiligheid van fietsers, terwijl we in Leuven net heel hard werken aan een leefbare, veilige en bereikbare stad", aldus Robbeets.

Naamsepoort

De Leuvense schepen hoopt dat Weyts het stadsbestuur ook ondersteunt in zijn vraag om op de Naamsepoort, waar tijdens het academiejaar dagelijks duizenden fietsende studenten passeren, een verkeersregeling te creëren die alle wachtende fietsers en voetgangers tegelijk een tijd groen geeft. "In Nederland wordt dit principe al op vele plaatsen toegepast. Het moet de doorstroming van fietsers op de Naamsepoort ten goede komen. Er is momenteel overigens geen plaats om veel fietsers te laten wachten", aldus Robbeets. Leuven wil een groen vierkant ook elders op de ring zoals aan de Blauwputbrug. "AWV heeft echter al laten weten dat dat op die plaats onmogelijk is", aldus de schepen. 
606 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.


 • Werner Ansoms

  Levende fietser zonder voorrang of dode fietser met voorrang ? Pol&soccer Weyts en studiemeester Robbeets opteren voor het laatste.

 • Tom Faes

  Erg voor Ben ,maar je kan maar gebruiken van wat je van moeder natuur hebt meegekregen .

 • Eric Vanovermeire

  Goed, goed.. aan de vele reacties te zien is duidelijk gebleken dat dit onderwerp leeft en voor nogal wat discussie zorgt. Nu is het aan de minister om eens en voor altijd een duidelijk en verstandig standpunt in te nemen. Aan de fietsers zou ik willen duidelijk maken : het kerkhof ligt vol met fietsers die voorrang hadden, denk effe na voor je je voor de wielen van een 70km/u rijdende wagen smijt !

 • Jan Van Rompaey

  Waarom werd die benoemd? Voor zijn onkunde? Hij stuurt fietsers het gevaar in.

 • Robert DE REU

  @ Marcel M., Beste Marcel ieder heeft recht op zijn mening uiteraard, maar ondanks zoals u beweert dat hij in 4 jaar al zoveel heeft gedaan zijn de gewonden en doden bij de fietsers steeds toegenomen, wel heeft hij in 4 jaar al veel uitgelegt in de media over zijn fietsbeleid, dat klopt.