Vlaams gewest ontving 460 schadeclaims door slechte staat wegen

UNKNOWN

De afdeling Juridische Dienstverlening (AJD) van het Vlaamse departement Mobiliteit en Openbare Werken ontving de eerste vijf maanden van 2010 460 schadeclaims van weggebruikers wegens de slechte staat van de weg. In heel 2009 ontving deze dienst 853 schadeclaims. Eind mei was in deze dossiers al voor 441.132,8 euro schade uitbetaald. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van openbare werken Hilde Crevits op een schriftelijke vraag van Sophie De Wit (N-VA).

Een tweetal maanden terug meldde Crevits dat de afdelingen Wegen en Verkeer in januari en februari van dit jaar al 569 schadeclaims ontvangen hadden. De betrokken afdelingen onderzoeken de feitelijke omstandigheden van het schadegeval, gelasten een expert met een onderzoek en leggen het dossier vervolgens voor aan de AJD voor een juridische beoordeling. Die dienst doet de benadeelde partij een minnelijk regelingsvoorstel of betwist de aansprakelijkheid van het Vlaams Gewest.

In de 460 schadeclaims die de AJD in de eerste 5 maanden ontving van de afdelingen werd aan 206 benadeelde partijen reeds een minnelijke regelingsvoorstel gestuurd. 71 van de schadevergoedingen zijn reeds uitbetaald. In 171 andere gevallen betwist de ADJ evenwel de aansprakelijkheid van het Vlaams Gewest. 78 dossiers worden verder onderzocht. In 7 zaken werd een gerechtelijke procedure ingeleid, waarvan 2 na betwisting door de ADJ. (belga/ypu)