Vlaams-Brabant verwerpt Brussels voorstel voor metropolitane gemeenschap

Lodewijk De Witte, gouverneur van Vlaams-Brabant.
BELGA Lodewijk De Witte, gouverneur van Vlaams-Brabant.
Vlaams-Brabants gouverneur Lodewijk De Witte noemt het ondenkbaar dat Vlaanderen en de provincie Vlaams-Brabant zullen ingaan op het voorstel van Brussels minister-president Rudi Vervoort rond een zogenaamde metropolitane gemeenschap. De oprichting voor een zulke gemeenschap is voorzien in de jongste staatshervorming.

Vervoort lanceerde zijn voorstel een tiental dagen geleden. Hij voorziet in zijn ontwerp een structuur met twee niveaus. Naast een intergouvernementeel comité met vijf afgevaardigden per gewest dat beslissingen in consensus zou nemen, plant hij een 'metropolitane assemblee' met vertegenwoordigers van de drie gewesten, de federale overheid en de 111 gemeenten. Beide provincies zijn vrij om al dan niet toe te treden. De drie gewesten zouden administraties ter beschikking moeten stellen voor dit nieuwe orgaan.

De Witte wees erop dat de metropolitane gemeenschap in de zesde staatshervorming bedoeld is als louter overlegorgaan tussen de regionale en lokale besturen van het vroegere Brabant en geenszins als een bestuur met beslissingsbevoegdheid. "Wij denken dat je op verschillende deeldomeinen waar wederzijdse belangen spelen een goed overleg moet organiseren met Brussel, maar dat alle betrokken partners hierbij zelfstandig en autonoom moeten kunnen blijven beslissen over de eigen gebieden en bevoegdheden en je dus geen nieuw bestuur moet creëren dat bevoegdheden overneemt", aldus De Witte.