Vlaams Belang: "Meer dan 1 op 2 OCMW-jobs gaat naar buitenlanders"

Barbara Pas (Vlaams Belang).
BELGA Barbara Pas (Vlaams Belang).
Werkzoekenden kunnen door het OCMW worden ingeschakeld in het kader van maatschappelijke integratie. Uit cijfers die Vlaams Belang-kamerlid Barbara Pas opvroeg bij de POD Maatschappelijke Integratie blijkt dat het merendeel van OCMW-jobs in Vlaanderen weggelegd is voor niet-Belgen. Pas: "Gezien de torenhoge werkloosheid bij onze eigen laaggeschoolden wil ik dat deze gesubsidieerde jobs voorbehouden blijven voor wie over onze nationaliteit beschikt."

Van de 10.561 mensen die in 2016 door een Vlaams OCMW werden betaald in het kader van sociale tewerkstelling beschikten er 5.700 of 54 procent niet over de Belgische nationaliteit, bericht het Vlaams Belang. Het gaat dan om onder meer mensen uit Azerbeidzjan, Bangladesh of Pakistan die worden ingeschakeld in de Kringwinkel of het rusthuis.

"Misbruikt om werkloosheidsuitkeringen te krijgen"

"Dit om voorbereid te worden op de arbeidsmarkt of om, surrealistischer nog, te kunnen doorstromen naar een werkloosheidsvergoeding", zo klinkt het. "De sociale tewerkstelling van buitenlanders door de OCMW's kostte de belastingbetaler afgelopen jaar 88 miljoen euro."

Volgens het Vlaams Belang-kamerlid is het binnen de OCMW's "een publiek geheim dat deze vorm van sociale tewerkstelling vaak wordt misbruikt om nadien het bewijs te kunnen leveren van een periode van tewerkstelling en zo het volledige voordeel van bepaalde sociale uitkeringen te verkrijgen, doorgaans werkloosheidsuitkeringen."

Nationaliteitsvoorwaarde

Volgens Barbara Pas is het "onzinnig dat er massaal laaggeschoolde buitenlandse werknemers worden aangeworven door de OCMW's terwijl Vlaanderen meer dan 100.000 laaggeschoolde Vlaamse werklozen telt".

Het Vlaams Belang-parlementslid dient daarom een wetsvoorstel in waarbij de OCMW-jobs voorbehouden blijven voor wie over de Belgische nationaliteit beschikt, net zoals dat voor ambtenaren het geval is.