Vlaams Agentschap Opgroeien zet zich extra in voor kwetsbare jongeren

Shutterstock
Het Vlaams Agentschap Opgroeien heeft in het kader van de coronacrisis extra maatregelen genomen voor kwetsbare jongeren. Om verspreiding van het virus tegen te gaan, is gevraagd om zoveel mogelijk te kiezen voor een vaste verblijfplaats voor jongeren in de jeugdhulp. Ofwel verblijven ze permanent in voorzieningen, of bij hun pleeggezin of in hun thuisomgeving.

De hulpverlening en ondersteuning van kwetsbare gezinnen met jongeren die thuis verblijven, loopt sowieso wel door via telefonische of digitale contacten.

Bijkomend heeft Opgroeien een reeks afspraken gemaakt om de situatie goed op te volgen en toch in te grijpen indien die precair is. "Zo contacteren private voorzieningen actief gezinnen om te monitoren of alles oké is", legt leidend ambtenaar van Opgroeien Katrien Verhegge uit. “Ook zijn er duidelijke afspraken met voorzieningen om kinderen opnieuw op te vangen indien dit in precaire situaties nodig zou zijn.”

Het vormt een gigantische uitdaging om een evenwicht te vinden tussen het algemeen belang van de volksgezondheid en het installeren van veiligheid voor onze kinderen en jongeren

Katrien Verhegge, Vlaams Agentschap Opgroeien

Bij acute crisissituaties zijn er aangepaste instructies om ambulante en mobiele begeleiding vorm te geven, waarbij een fysiek contact toch toegelaten is. Bij voorkeur in de voorziening, mits het respecteren van de hygiënische voorzorgsmaatregelen.

De gedetailleerde richtlijnen aan de diensten en voorzieningen uit de jeugdhulp zijn ook intersectoraal doorgesproken met het werkveld van de geestelijke gezondheidszorg, het algemeen welzijnswerk en het Vlaams agentschap voor personen met een beperking. Ook voor pleegzorg en andere diensten uit de jeugdhulp zijn de richtlijnen verder geconcretiseerd.

Awel

Opgroeien heeft ook met Awel, het laagdrempelige contactpunt voor kinderen en jongeren, afspraken gemaakt. Awel zal signalen over mogelijke verontrustende of onveilige situaties meteen doorgeven aan medewerkers van Opgroeien.
"Het vormt een gigantische uitdaging om een evenwicht te vinden tussen het algemeen belang van de volksgezondheid en het installeren van veiligheid voor onze kinderen en jongeren. We geloven dat dit evenwicht gevonden kan worden en dat elke schakel in de samenleving hierin een waardevolle rol kan opnemen.”

Lees ook: Blijf in uw kot! Gemakkelijker gezegd dan gedaan voor gezinnen met kinderen
Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.