Vilvoorde vraagt 2,28 miljoen euro voor strijd tegen radicalisering

Hans Bonte.
BELGA Hans Bonte.
Vilvoorde vraagt de Vlaamse en federale overheid in totaal 2,28 miljoen euro ter beschikking te stellen voor een reeks maatregelen ter versterking van het veiligheid- en sociaal beleid om de dreiging voortvloeiend uit het radicalisme en de problematiek van de Syriëstrijders onder controle te brengen. Dat heeft burgemeester Hans Bonte vandaag gezegd bij de voorstelling van 'een integraal plan ter versterking van het veiligheidsbeleid voor de regio Vilvoorde'.

Het geld moet dienen voor de verdere uitbouw van jeugdvoorzieningen, de implementatie van het specifieke anti-radicalismebeleid en de versterking van het jeugdwelzijns- en flankerend onderwijsbeleid. Vilvoorde wil onder meer een cel integrale veiligheid uitbouwen die alle inspanningen zou coördineren en aan kennisopbouw doen, scholen en hulpverleners extra ondersteunen, een meldpunt discriminatie oprichten en binnen de politie een specifieke cel bestaande uit een tiental medewerkers in het leven roepen die potentiële vertrekkers en terugkeerders opvolgt.

Op termijn moeten er ook andere maatregelen genomen worden. Zo herhaalde Bonte de aloude eis dat Vilvoorde erkend moet worden als centrumstad, zodat bijvoorbeeld de VDAB extra middelen krijgt om de grote jeugdwerkloosheid in deze stad aan te pakken. Het parket van Halle-Vilvoorde moet gelijkwaardige middelen krijgen als andere parketten in ons land. Volgens Bonte heeft het parket op dit ogenblik niet de capaciteit om de veiligheid in de regio te waarborgen. Er dient ook werk gemaakt te worden van de uitbouw van een justitiehuis in Halle-Vilvoorde. Bonte vroeg tot slot dat er vaart gezet wordt achter de realisatie van een nieuwbouw waarin de politie, het vredegerecht en politierechtbank in gehuisvest zullen worden.

Ik heb begrip voor de financiële situatie waarin het land verkeert, maar hoop toch dat men de gevraagde middelen zal kunnen vrijmaken

Hans Bonte, burgemeester van Vilvoorde (sp.a)

Preventie en sensibilisering

Het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD) raamt het aantal Vilvoordse vertrekkers naar Syrië op 28. Acht onder hen keerden terug, zes sneuvelden. OCAD registreerde 45 Vilvoordenaars als potentiële vertrekkers. De laatste maanden en weken werd in deze stad een verhoogd radicalisme vastgesteld bij 13- tot 15-jarigen. In verhouding tot het bevolkingsaantal is er geen andere stad in binnen- en buitenland die harder getroffen wordt door de radicalisering dan Vilvoorde. De oorzaken zijn enerzijds te zoeken in contacten met leden van Sharia4Belgium en andere radicale groepen in Antwerpen en Brussel en anderzijds in sociaaleconomische factoren. Vilvoorde is de sterkst groeiende stad met heel wat jongeren die opgroeien in moeilijke situaties en kwetsbare gezinnen.

Bonte benadrukte dat Vilvoorde, in de lijn van teksten die de Vlaamse en federale overheid eerder reeds goedkeurden, een integrale aanpak van de Syrië-problematiek nastreeft. Daarbij moet enerzijds werk worden gemaakt van preventie en sensibilisering van radicalisering, waarbij een grote rol weggelegd is voor ouders, het middenveld, scholen, eerstelijnswerkers en straathoekwerk, en anderzijds een politionele en gerechtelijke aanpak. Hij beklemtoonde voorts dat hij de afgelopen tijd over deze problematiek tal van constructieve gesprekken had met vertegenwoordigers van de Vlaamse en federale regering. "Ik heb begrip voor de financiële situatie waarin het land verkeert, maar hoop toch dat men de gevraagde middelen zal kunnen vrijmaken", aldus Bonte.

Mechelen: "750.000 euro volstaat"

"Mechelen kan de strijd tegen radicalisering voeren met ongeveer 750.000 euro extra." Dat zegt Mechels burgemeester Bart Somers (Open Vld) in een reactie, die eraan toevoegt begrip te hebben voor de vraag van collega Bonte. "Vilvoorde is momenteel de prioriteit", klinkt het

Ook Somers heeft echter een lijstje klaar met maatregelen die hij wil doorvoeren. Die spitsen zich voornamelijk toe op de jeugdwerking en het werk van de deradicaliseringsambtenaren. Ook Mechelen heeft dus extra budget nodig van de Vlaamse en de federale overheid, maar dat blijft volgens de Open Vld'er beperkt tot 750.000 euro.

"Ik maak me bovendien sterk dat we voor heel Vlaanderen kunnen volstaan met vijf tot tien miljoen euro extra, als dat geld goed wordt besteed", besluit Somers.

Ik maak me sterk dat we voor heel Vlaanderen kunnen volstaan met vijf tot tien miljoen euro extra, als dat geld goed wordt besteed

Bart Somers, burgemeester van Mechelen