Vilvoorde nodigt NMBS-baas Jo Cornu uit voor bezoek aan vervallen treinstation

kos
De stad Vilvoorde heeft Jo Cornu, gedelegeerd bestuurder van de NMBS, uitgenodigd voor een werkbezoek aan haar vervallen treinstation. Aanleiding is het feit dat de broodnodige renovatie van het station weer op de lange baan geschoven lijkt te worden. "Ik hoop dat Cornu met de trein komt zodat hij meteen de nodige vaststellingen kan doen", aldus burgemeester Hans Bonte (sp.a).

Er is al jaren sprake van plannen om dit station te renoveren. Begin dit jaar meldde Infrabel dat het de nodige middelen had vrijgemaakt om hiermee in juni van dit jaar te starten, maar begin vorige maand liet de nieuwe federale minister van Mobiliteit in het parlement weten "dat er nog geen aanvangsdatum voor de werken kon gegeven worden, omdat het onderzoek in het kader van de budgettaire beperkingen nog bezig is". De geplande werken omvatten de bouw van een nieuwe onderdoorgang, roltrappen, liften, onthaalinfrastructuur... Kosten: 20 miljoen euro. Duur van de werken: 6 jaar.

Rem op stadsontwikkeling
Vilvoorde wil Cornu tijdens dit werkbezoek overtuigen van de noodzaak tot dringende renovatiewerken en wijzen op het brede draagvlak voor deze werken. Een Facebookactie, die Vilvoorde ter ondersteuning van dit project recent opzette, kreeg al meer dan 1.200 ondertekenaars achter zich. Het uitstel van de werken is ook een streep door de plannen van het stadsbestuur voor de verdere stadsontwikkeling rond het station, en legt een hypotheek op het nieuwe mobiliteitsbeleid in en rond Vilvoorde.