Vilvoorde dient klacht in tegen voormalige financieel beheerder

Hans Bonte (sp.a)
Photo News Hans Bonte (sp.a)
De stad Vilvoorde heeft bij de onderzoeksrechter een klacht neergelegd met burgerlijke partijstelling tegen de voormalig financieel beheerder. Uit een doorlichting van de boekhouding van de stad door Audit Vlaanderen blijkt volgens burgemeester Hans Bonte (sp.a) immers dat de betrokkene mogelijk misdrijven pleegde.

Audit Vlaanderen voerde sinds begin dit jaar een forensische audit uit nadat het stadsbestuur zelf in 2016 door gespecialiseerde instanties een reeks auditopdrachten had laten uitvoeren om klaarheid te brengen in de boekhouding van de stad en het autonoom gemeentebedrijf. "Aangezien uit dit rapport blijkt dat er vaststellingen werden gedaan die er kunnen op wijzen dat misdrijven werden gepleegd, besliste het stadsbestuur om een advocaat aan te stellen teneinde toe te laten de mogelijk geleden schade te recupereren", aldus Bonte in een persmededeling.

In een reactie wil Bonte verder geen details geven over de aard van de misdrijven waarvan sprake en wegens de vertrouwelijke inhoud ervan ook niet over de audit die Audit Vlaanderen uitvoerde. "Het moge echter duidelijk zijn dat Audit Vlaanderen dergelijke aanbevelingen niet zou doen zonder gefundeerde aanwijzingen en ook stad Vilvoorde zomaar geen procedure start zonder dat er indicaties zijn dat de gerechtelijke instanties een en ander moeten onderzoeken", aldus Hans Bonte.

De betrokken financieel beheerder was in Vilvoorde aan de slag van 2003 tot eind vorig jaar. "We hadden op basis van de informatie uit de audits die we zelf hadden laten uitvoeren reeds een tuchtprocedure opgesteld tegen de man. Tijdens die procedure heeft hij een drietal maanden geleden zelf zijn ontslag ingediend", aldus Bonte. Vilvoorde is momenteel nog doende met de recruteringsprocedure om een opvolger aan te stellen die wellicht binnenkort kan worden afgerond.

CD&V: "Bestuur had vroeger moeten ingrijpen"

Oppositiepartij CD&V vindt dat het gemeentebestuur van Vilvoorde veel vroeger had kunnen en moeten ingrijpen. In een reactie laat Peter Van Kemseke, fractieleider van CD&V, weten "dat alleen de fouten in de schoenen schuiven van één ambtenaar niet ernstig is". "De audits die twee onafhankelijke revisoren enkele maanden geleden uitvoerden waren al vernietigend. De financiële chaos is zo groot dat er zelfs geen getrouw beeld meer is van hoe de stad er financieel voor staat. Dan is er toch maar één conclusie. Ook het politiek niveau heeft hier geblunderd", aldus Van Kemseke.

De CD&V'er wijst erop dat het schepencollege al veel vroeger had kunnen en moeten ingrijpen. "In 2014 was Vilvoorde in een Belfiusstudie de enige gemeente waarvoor er geen betrouwbare financiële gegevens beschikbaar waren. We hebben toen al aan de alarmbel getrokken. Dat er toen geen reactie kwam is toch niet alleen de fout van één ambtenaar. Het zou gepast zijn mochten ook de politieke verantwoordelijken toegeven dat er fouten gemaakt werden."