Vijf kandidaten om haalbaarheid overkapping Antwerpse ring te onderzoeken

BELGA
Er zijn vijf kandidaten voor de functie van 'overkappingsintendant' die voor de Vlaamse regering de haalbaarheid van de overkapping van de Antwerpse ring moet onderzoeken. Dat heeft Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) gezegd in het Vlaams Parlement. Tegen eind juli wordt een selectie gemaakt. Die geselecteerde kandidaten zullen dan een offerte kunnen indienen. Volgens minister Weyts blijft het de ambitie van de Vlaamse regering om "vertrekkend van de Oosterweelverbinding de volledige overkapping van de ring te realiseren".

De Vlaamse regering besliste eerder al om op zoek te gaan naar een onafhankelijke intendant die de overkapping van de Antwerpse ring moest onderzoeken. Over de precieze invulling van de opdracht van die intendant is intussen al wat inkt gevloeid. Zo waren er vragen of de intendant wel met een voldoende 'open vizier' zou kunnen werken en ook alternatieve plannen (zoals Ringland) zou kunnen onderzoeken.

Minister van Mobiliteit Ben Weyts heeft nu in de commissie Mobiliteit van het Vlaams Parlement tekst en uitleg gegeven. Zo is de indieningstermijn voor kandidaten net vandaag afgerond. Er hebben zich vijf kandidaten aangediend. Om wie het gaat, kan de minister omwille van de procedures niet zeggen. Bedoeling is om tegen eind juli een selectiebeslissing te maken. Dan krijgen de geselecteerde kandidaten het bestek opgestuurd en kunnen ze een offerte indienen, waarna dan de opdracht kan gegund worden. De looptijd van de opdracht wordt vastgelegd op vier jaar.

Ambitie te overkappen

De N-VA-minister benadrukte dat het de ambitie van de Vlaamse regering blijft om de Antwerpse ring "volledig te overkappen", maar dan wel "vertrekkend van het Oosterweeltracé". Afwijken van dat Oosterweeltracé is volgens Weyts geen optie meer. Wél is het de bedoeling dat de intendant naast de bestaande Oosterweelplannen (van de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel, BAM) ook een stapel plannen van de actiegroepen zal voorgelegd krijgen.

Oppositiepartijen Groen en sp.a reageerden ontgoocheld op het antwoord van de minister. Zij hekelen dat de intendant zal moeten werken in het 'carcan' van het Oosterweeltracé. "Wat als de intendant tot de conclusie komt dat u het over een andere boeg moet gooien en best zou afstappen van het Oosterweeltracé? Dat wordt met uw premisse onmogelijk", aldus Groen-fractieleider Björn Rzoska. Ook Yasmine Kherbache (sp.a) betreurt dat de Vlaamse regering blijft vasthouden aan het Oosterweeltraject. Volgens haar wordt daarmee het Ringlandconcept onmogelijk gemaakt en "weggebetonneerd".

'Wat als de intendant tot de conclusie komt dat u het over een andere boeg moet gooien en best zou afstappen van het Oosterweeltracé'

Björn Rzoska (Groen)

Ergeren aan kritiek van oppositie

Vlaams parlementslid Annick De Ridder (N-VA) ergerde zich aan de kritiek van de oppositie. Opnieuw de tracés onder de loep nemen, kan voor haar absoluut niet. "Als u opnieuw gaat beginnen over de tracékeuzes gebeurt er niets. Niets!", aldus De Ridder. Maar die uitspraken lokten bij coalitiepartner Open Vld wat irritatie uit. Zo betreurt Willem-Frederik Schiltz dat De Ridder altijd alles "op extreem scherp stelt". "Ik hoor mevrouw De Ridder bijna zeggen: 'het zal Oosterweel zijn of het zal niks zijn'. Dat vind ik moeilijk, want op die manier worden een paar kritische maar wel constructieve opmerkingen en vragen van de oppositie van tafel geveegd. Dat is geen fijne manier van werken in dit dossier", aldus Schiltz.

De Open Vld'er toonde zich dan weer wel tevreden over de "openheid" van minister Weyts. Hij gaf de N-VA-minister nog wel een advies mee: "Ik hoop dat u zoals het een groot staatsman betaamt 'put your money where your mouth is' en dat de teksten die zullen komen over de opdracht van de intendant uw uitgestoken hand zullen bevestigen".

'Als u opnieuw gaat beginnen over de tracékeuzes gebeurt er niets. Niets!'

Annick De Ridder