Vier mensen moeten zich verantwoorden voor dood van baby Jasper

Vier mensen en twee vennootschappen zijn door de Brugse raadkamer naar de correctionele rechtbank verwezen voor de onopzettelijke doding van een baby in het ziekenhuis van Knokke-Heist. Alle betrokkenen hadden de buitenvervolgingstelling gevraagd.

De acht maanden oude baby onderging in november 2012 een operatie in een gloednieuwe operatiezaal van het ziekenhuis van Knokke-Heist. Jasper kreeg echter lachgas in plaats van zuurstof toegediend. Op één of andere manier waren de leidingen voor beide gassen in een nieuw toestel omgewisseld. Het jongetje belandde in een coma en overleed enkele dagen later.

Volgens het parket was er duidelijk sprake van een gebrek aan voorzorg. Daarom wilde het de anesthesist, het diensthoofd, de technisch directeur en de algemeen directeur van het ziekenhuis voor de strafrechter brengen. Ook voor het ziekenhuis zelf en NV Heyer C&I, het bedrijf dat de nieuwe operatiezaal plaatste, vroeg het parket de verwijzing naar de correctionele rechtbank. De raadkamer volgde de stelling van het parket en de burgerlijke partijen.

Op de vorige zitting stelden de burgerlijke partijen voor om het ziekenhuis en de firma Heyer bijkomend te vervolgen voor een schending op de geneesmiddelenwet. "Ons inziens hebben ze die normen en voorschriften geschonden", aldus meester Sylvie Tack. "Het is als tenlastelegging ook veel minder rekbaar dan onopzettelijke doding. De raadkamer heeft het ziekenhuis en de firma nu ook hiervoor naar de strafrechter verwezen."

De derde anesthesiste die op de fatale dag aanwezig was, werd wel buiten vervolging gesteld. De vrouw kwam als laatste bij baby Jasper. Zonder te weten wat er precies aan de hand was, diende ze het jongetje nog zuurstof toe. Hierdoor bleef het slachtoffer nog enkele dagen in leven. Het parket had zelf om de buitenvervolginstelling gevraagd en ook de burgerlijke partijen konden zich hierin vinden.

De verdediging kan nog beroep aantekenen tegen de beslissing van de raadkamer. Voor de KI in Gent zullen dan wel enkel procedurele argumenten mogen opgeroepen worden. Tegen de verwijzing op zich is geen beroep mogelijk.