Verzoening bij De Lijn mislukt, maar christelijke en liberale vakbonden staken morgen niet mee

Vertommen
De verzoeningsvergadering tussen de directie van De Lijn en de vakbonden over het sociaal conflict in Vlaams-Brabant is mislukt. Dat is vernomen bij onderhandelaars van de christelijke en de liberale vakbond. De staking in Vlaams-Brabant wordt voortgezet. Het socialistische ACOD had eerder al gedreigd om in heel Vlaanderen een stakingsactie te organiseren als de onderhandelingen niets zouden opleveren. Dat is nu “niet meer te vermijden”, zegt federaal ACOD-secretaris Rita Coeck. Het ACV zegt de voorkeur te geven aan het sociaal overleg en zal niet meestaken, net als de liberale ACLVB. Directeur-generaal van de Lijn Roger Kesteloot vindt dat de staking “alle redelijkheid te boven” is.

Directie en vakbonden van De Lijn onderhandelden deze ochtend op de hoofdzetel in Mechelen onder leiding van een sociaal bemiddelaar. Inzet was het sociaal conflict bij de chauffeurs in Vlaams-Brabant dat al meer dan een week aansleept.

Met de stakingsactie wordt geprotesteerd tegen tal van problemen bij De Lijn zoals het personeelstekort, de onregelmatige werkroosters in de chauffeursplanning, het niet toekennen van verloven, de slecht werkende personeelsadministratie, de manklopende organisatie in de technische diensten, de planning van de controleurs... ACOD betreurt vooral het “slechte personeelsbeleid en het gebrek aan waardering voor het personeel”.

In de Vlaamse Rand en de regio Leuven blijft het busverkeer vandaag verstoord, maar de hinder valt mee. In de Vlaamse Rand rijdt volgens De Lijn ongeveer 70 procent van de bussen, met Dilbeek en Meerbeke als meest getroffen regio’s. In het Leuvense rijdt circa 80 procent van de bussen.

Hoewel reizigers nu al een week met verstoorde dienstregelingen te maken krijgen, voorziet De Lijn niet in een compensatie voor de abonnees. “Er is hier sprake van overmacht”, luidt het bij de vervoersmaatschappij. De Lijn betreurt dat de verzoeningsvergadering mislukt is. Volgens de directie kwam dat omdat “sommige vakorganisaties die niet bereid waren om de algemene staking van woensdag af te blazen”.

Stakingsactie ACOD in heel Vlaanderen

Het ACOD had vooraf in geval van een mislukking van de verzoening een stakingsactie voor heel Vlaanderen voor morgen aangekondigd, iets wat nu “onvermijdelijk” wordt genoemd. Federaal ACOD-secretaris Rita Coeck schuift de schuld voor de mislukking van het overleg in de schoenen van De Lijn. 

“Na de acties van de voorbije dagen hadden we gehoopt dat De Lijn met voorstellen over de brug zou komen. In plaats daarvan heeft men ons alles nog eens laten uitleggen waarbij we tevergeefs heel pragmatische oplossingen aangereikt hebben die De Lijn geen geld zouden kosten, aldus Coeck. Ze verduidelijkt nog dat de stakingsoproep voor woensdag geldt voor alle personeelscategorieën van De Lijn. 

ACV en ACLVB steunen staking niet

De christelijke vakbond steunt de staking bij De Lijn in Vlaams-Brabant echter niet langer. Hij zal ook niet deelnemen aan de staking in heel Vlaanderen woensdag, waartoe de socialistische vakbond oproept. “De aangekaarte problemen, die er overigens wel degelijk zijn, zijn onvoldoende voor een nationale staking”, zegt ACV-vakbondssecretaris Jo Van der Herten. “Wij geloven bovendien dat verder overleg tot een oplossing kan leiden voor de problemen.”

Net als de christelijke vakbond steunt ook de liberale vakbond ACLVB de oproep van de socialistische bond niet om morgen in heel Vlaanderen te staken. De ACLVB ondersteunt wel de voortzetting van de staking in Vlaams-Brabant, zo meldt secretaris Erik Quisthoudt.

“Vermits de verzoeningsvergadering niets heeft opgeleverd, wordt de staking in Vlaams-Brabant verder door ACLVB ondersteund”, zegt de vakbondsman. Maar de liberale bond roept niét op om de acties uit te breiden naar de rest van Vlaanderen. “Wij blijven vragende partij om opnieuw te onderhandelen vanaf 14 november. Ook de verzoeningsvergadering vandaag kwam er overigens op onze vraag”, klinkt het.

De directie roept de vakbonden op om het ontwerpakkoord dat volgens haar vorige week werd bereikt, aan hun achterban voor te leggen. Dit voorziet in een analyse met het oog op een betere afstemming tussen dag- en maandplanning van chauffeurs, de uitvoering van de lokaal gemaakte afspraken over het opnemen van vakantiedagen, een overleg met het hr-dienstencentrum over concrete probleemdossiers, uitvoering van de afspraken over aanwervingen en overleg over de planning en dienstroosters van lijncontroleurs.

“Redelijkheid voorbij”

Directeur-generaal van de Lijn Roger Kesteloot vindt dat de staking “alle redelijkheid te boven” is. “Ik snap niet waarom er morgen gestaakt moet worden”, verklaarde hij vanavond in “Terzake” (Canvas). Hij wijst erop dat er maar één vakbond staakt en vindt dat de christelijke vakbond “moedig” is door niet aan de staking deel te nemen.

Kesteloot zegt ook dat het niet klopt dat de top van De Lijn niet naar de vakbonden en de werknemers luistert. De baas van De Lijn vindt het voorts “zeer bizar” dat tijdens de verzoeningsvergadering van vandaag het ACOD een pamflet verspreidde waarin opgeroepen werd tot staking. Volgens hem werkt het ACOD met de staking mee aan de privatisering van De Lijn.

De directeur-generaal benadrukte ook dat er voor elk probleem dat de vakbonden aankaarten aan een oplossing wordt gewerkt. Ook de klachten dat de chauffeurs hun vakantie niet kunnen opnemen, schoof hij van tafel: alle vakanties van 2019 kunnen opgenomen worden, ook in Vlaams-Brabant, verzekerde Kesteloot.
40 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


 • Erwin Fiers

  Ikke ikke ikke en de rest kan stikken.Repect voor de chauffeurs want ik heb geen wagen.

 • Jef Denijs

  Dan inderdaad maar naar Nederlands model : de staatsdiensten naast die van de privé. Dat geeft een beetje concurrentie en dat is vaak gezond.

 • Bruno Suykens

  Wat verandert deze staking? Antwoord : we zijn nu zeker dat er geen bus komt. Niets dus.

 • franky eliano

  Waarom bestaat die christelijke vakbond eigenlijk nog, die doen niks die durven niks enkel geld van hun leden binnenrijven en meedoen met de politiek

 • Jef Denijs

  En dan willen ze ons uit onze auto halen ! Zo gaat dat niet lukken.