Vervoort: "We moeten ophouden een angstklimaat in stand te houden"

Vervoort roept de politici op tot terughoudendheid in de verklaringen rond de terreurdreiging.
PHOTO_NEWS Vervoort roept de politici op tot terughoudendheid in de verklaringen rond de terreurdreiging.
Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) roept de politici op tot terughoudendheid in de verklaringen rond de terreurdreiging.

In de bijzonder zware momenten die België momenteel doormaakt, is het de taak van de politici om blijk te geven van enige terughoudendheid vindt hij. "Ik zou willen dat men stopt korte verklaringen af te leggen over de dreiging. We moeten ophouden een angstklimaat in stand te houden en de bevoegde diensten hun werk laten doen en op het gepaste moment daarover communiceren", stelt de minister-president in een korte mededeling.