Vertalers en tolken klagen aan dat ze niet beëdigd raken voor rechtbanken

De bendeleden in gesprek met hun tolk, gisteren in de rechtbank in Gent.
JEW De bendeleden in gesprek met hun tolk, gisteren in de rechtbank in Gent.
Op dit ogenblik is niemand in België permanent "beëdigd" als vertaler of tolk. Die status zou voor onpartijdigheid en betrouwbaarheid moeten zorgen. Er is wel een voorlopig register, maar daar werd niemand gescreend. Die toestand wordt nu via een persmededeling aangeklaagd door de Beroepsvereniging Beëdigd Vertalers en Tolken (BBVT).

De invoering van een nationaal register zou de onpartijdigheid en de betrouwbaarheid van beëdigd vertalers en tolken ten goede moeten komen. De wet die dat register opricht is er al sinds 1 december 2016, maar de uitvoeringsbesluiten ontbreken nog altijd. De FOD Justitie zocht naar een tussenoplossing: vertalers en tolken die al werkzaam waren voor Justitie vóór 1 december 2016, kunnen zich voorlopig registreren in het nationaal register. 

De BBVT deed navraag over deze tijdelijke oplossing. Volgens het College van de hoven en rechtbanken is de essentie van het nationaal register voor beëdigd vertalers en tolken dat alleen wie definitief is ingeschreven, en dus aan de wettelijke voorwaarden voldoet en beëdigd is door de eerste voorzitter van het hof van beroep, de titel van beëdigd vertaler/tolk mag dragen. Die zijn dan ook vrijgesteld van de eedaflegging. 

De BBVT deed ook navraag bij het Directoraat-generaal rechtelijke organisatie en de Dienst nationale registers van de FOD Justitie. De antwoorden leren dat het nationaal register van beëdigd vertalers en tolken, op dit moment enkel met voorlopige inschrijvingen, niet aangeeft of een geregistreerd vertaler of tolk daarnaast ook nog actief is als politieambtenaar of advocaat. Voorts is niemand die 'ten voorlopige titel' is opgenomen in het nationaal register, gescreend op moraliteit of betrouwbaarheid.

"Overgangsperiode van 5 jaar"

In een reactie laat de FOD Justitie weten dat ze volop werkt aan de modernisering van de samenwerking. "Een eerste stap was de oprichting van een tijdelijk register en de centrale registratie van de vertalers en tolken. De oprichting van het centraal register en de centrale registratie zijn succesvol verlopen", luidt het. De FOD wijst erop dat in een overgangsperiode van 5 jaar alle vertalers en tolken gescreend zullen worden door een evaluatiecommissie en na positieve evaluatie worden opgenomen in een definitief register.

Het KB dat de nieuwe deontologische code vastlegt werd volgens de FOD Justitie al gepubliceerd. Het besluit dat de juridische opleiding vastlegt, zal voor het einde van deze maand gepubliceerd worden.

Daarnaast meldt de FOD Justitie dat een "interne werkgroep" zich inzet voor "een wetsaanpassing die de overgangsperiode wil verkorten om zo (...) de evaluatie vroeger te laten optreden. In dat licht wordt ook volop werk gemaakt van de oprichting en installatie van de evaluatiecommissie."
2 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


  • lieve vanderstraeten

    ze hebben geen diploma qua talen, spreken meestal gebrekkig nederlands, en van de juridische taal snappen ze niks, hier in belgie geldt nog altijd dat je een diploma voor iets moeten hebben of is dat alleen voor de vlamingen.

  • Conny Van den Bosch

    Als je in Azië, Afrika, Zuid Amerika, ... voor de rechter komt wegens criminele feiten is er ook geen tolk aanwezig die door de staat betaalt wordt, je moet maar zorgen dat je er zelf eentje vind en betaalt.

Video