Verschillende pv's bij controleactie in Kortrijk en Ieper

Bij de controleactie Demolition rond opslag van gevaarlijke producten werden vandaag in de gerechtelijke arrondissementen Kortrijk en Ieper tal van processen-verbaal uitgeschreven. Overtreders waren voornamelijk kleine recyclage- en afvalverwerkende bedrijven die zich niet aan de vergunde voorwaarden houden of die allerlei nevenactiviteiten uitvoeren die niet vergund zijn. Bij grotere bedrijven werden slechts kleine inbreuken vastgesteld. De actie Demolition focuste vooral op de opslag van gevaarlijke en giftige producten. Milieu-experten controleerden bedrijven die grond- en afbraakwerken uitvoeren of die actief zijn in de recyclage.
 
In Marke, bij Kortrijk, troffen de speurders op een landbouwbedrijf een waar stort aan. Steenslag, afbraakmateriaal, afgedankte huishoudtoestellen, resten van sanitair en zelfs zestien autowrakken lagen er opgeslagen. De eigenaar voerde op zijn terrein ook garageactiviteiten uit waarvoor hij geen vergunning had.
 
Giftige producten
In Roeselare stelde de politie vast dat een schroot- en afvalverwerkend bedrijf in landbouwgebied minstens tien keer zoveel afval had gestockeerd als werd vergund. Op het terrein bleken ook giftige producten zoals asbest op een niet-conforme manier gestockeerd. De eigenaar kreeg onmiddellijk verbod om nog meer afval op z'n terrein toe te laten.
 
In de Zonnebeekse deelgemeente Geluveld controleerde de politie een aannemersbedrijf dat al enige tijd de activiteiten heeft gestaakt. Op het terrein werden grote hoeveelheden puin en afbraakmateriaal gevonden. Een deel van de grond is er vervuild door gelekte olie. De politie wil de actie in de toekomst herhalen zodat na verloop van tijd alle bedrijven gecontroleerd zullen zijn die afval verwerken of stockeren. (belga/adv)