Verkeersboetes kan je voortaan ook online betalen

belga
Verkeersovertreders in zowel het binnen- als het buitenland kunnen hun boetes voortaan online betalen via een speciale website die vandaag gelanceerd werd. De website kadert in een gemeenschappelijk project van Justitie, Mobiliteit en Binnenlandse Zaken om de verkeersboetes beter te beheren.

Omdat de voorstellen tot onmiddellijke inning en minnelijke schikking en de bevelen tot betalen automatisch verzonden worden, daalt de werklast bij de parketten en politie. Voor de politie gaat het om 270 voltijdse jobs die voortaan kunnen worden ingezet voor essentiële politietaken, becijferde minister Jambon. Zijn collega Geens wees erop dat de politierechter niet langer moet tussenkomen bij het het versturen van de bevelen tot betalen, wat ook voor hen tot een verminderde werklast zal leiden.

Belgische en buitenlandse verkeerszondaars kunnen vanaf maandag terecht op de website www.verkeersboeten.be terecht voor al hun vragen over de opgelopen verkeersboete en worden aangemoedigd om via deze site ook hun boetes te betalen. Dat kan door het PV-nummer en de datum van de overtreding in te vullen. Het bedrag en de gestructureerde mededeling - vandaag een belangrijke oorzaak bij betalingsproblemen - worden daarbij automatisch ingevuld. Betalen met een overschrijving kan nog altijd. De website is ook beschikbaar in het Frans, Duits en Engels.

Nieuw is ook dat sinds 1 juli een aangepast proces-verbaal naar buitenlandse overtreders gestuurd wordt. Voor overtreders uit de buurlanden Nederland, Frankrijk, Duitsland en Luxemburg, Oostenrijk, Liechtenstein en Monaco wordt het pv in de eigen taal vertaald.

Overigens moet wie de minnelijke schikking niet betaalt, vanaf 1 juli 35 procent meer betalen als hij een voorstel van minnelijke schikking in de bus krijgt.

Met het hele project is een eenmalige investering van 5,2 miljoen euro gemoeid. Maar dat bedrag zal in de loop der jaren terugverdiend worden. "Er zijn enkel winnaars in dit verhaal: de politie, het gerecht, de verkeersveiligheid. Er is één verliezer: de wegpiraat", stelde Jan Jambon. Zijn collega van Mobiliteit Bellot benadrukte het belang dat nu ook buitenlandse overtreder aangepakt wordt: "Dat coherent vervolgingsbeleid leidt tot een verhoging van de subjectieve pakkans".