Verhofstadt gaat CO2-quota aankaarten bij EU-Commissie

Na Waals minister van Economie Jean-Claude Marcourt gaat ook uittredend federaal premier Guy Verhofstadt de Europese Commissie interpelleren over het competitiviteitsprobleem dat de plafonds voor de uitstoot van CO2 met zich meebrengen. De door Europa opgelegde quota vormen een hinderpaal voor de investeringen van staalbedrijf ArcelorMittal in de Luikse hoogovens.

Informele top
Verhofstadt zal het probleem van de Belgische CO2-quota aankaarten bij de Europese Commissie in de marge van de informele Europese top van staatshoofden en regeringsleiders die donderdag en vrijdag in Lissabon plaatsvindt. "Met de nodige zin voor realisme", zo voegde zijn woordvoerder eraan toe.

Nationaal niveau
De Europese Commissie is niet bereid om de aan België toegekende uitstootquota te herzien. Dat zou andere lidstaten er immers toe aansporen hetzelfde te doen. "Dit probleem moet op nationaal niveau opgelost worden", zei de woordvoerster van eurocommissaris voor Milieu Stavros Dimas gisteren. Dimas toonde zich wel bereid om samen met het Waalse gewest alternatieve pistes te bestuderen.

Competiviteitsprobleem
Marcourt wees gisteren tijdens een bezoek aan eurocommissaris voor Industrie Günter Verheugen op het Europese competitiviteitsprobleem dat het protocol van Kyoto met zich meebrengt. Europa kampt met zware nadelen ten opzichte van concurrenten op de wereldmarkt die geen bindende doelstellingen voor de inperking van de uitstoot van C2 hebben vastgelegd.

ArcelorMittal
Marcourt wordt volop met het probleem geconfronteerd nu staalbedrijf ArcelorMittal met het oog op de stijgende vraag naar staal op de wereldmarkt investeringen wil doen in Luik. Het bedrijf wil de hoogoven van Ougrée laten draaien tot 2012 en de hoogoven van Seraing opnieuw openen en tot 2015 open houden. Een opsteker voor de werkgelegenheid in de regio, maar de plannen zouden tot twintig procent van de uitstootrechten van Wallonië kunnen opsouperen.

Akkoord
De drie Belgische gewesten hadden eerder een akkoord bereikt over een verdeelsleutel die gebaseerd was op de veronderstelling dat de Belgische bedrijven jaarlijks 63 miljoen ton CO2 zouden mogen uitstoten. De Commissie floot België echter terug en stelde dat ons land per jaar gemiddeld slechts 58,5 miljoen ton mag produceren. Vlaanderen en Wallonië moeten dus voor het einde van het jaar een nieuwe verdeelsleutel onderhandelen.

Kyoto-doelstellingen
De toekenning van CO2-uitstootrechten aan bedrijven vormt één van de speerpunten van de Europese strategie om de doelstellingen van Kyoto te halen. In het kader van Kyoto moet België de globale uitstoot van CO2 tegen 2012 met 7,5 procent indijken in vergelijking met 1990. Volgens een federaal akkoord uit 2004 moet Vlaanderen de uitstoot met 5,2 procent beperken en Wallonië met 7,5 procent. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest mag de uitstoot zelfs met 3,4 procent stijgen. Deze afspraken zijn echter onvoldoende om de algemene doelstelling van 7,5 procent te halen. De federale overheid engageerde zich ertoe om de tekorten te compenseren met de aankoop van uitstootrechten in het buitenland. (belga/tdb)