Verdediging Belkacem vraagt onbevoegdverklaring of vrijspraak

Advocaat John Maes.
PHOTO_NEWS Advocaat John Maes.
De advocaten van Fouad Belkacem vinden dat het Antwerpse hof van beroep zich onbevoegd moet verklaren of hem moet vrijspreken. Ze menen in hoofdorde dat op deze zaak het internationaal humanitair recht van toepassing is en schendingen daarvan kunnen oorlogsmisdaden uitmaken, waarvoor het Internationaal Strafhof bevoegd is.

Het federaal parket vervolgt Belkacem als leider van een terroristische groep, Sharia4Belgium, die jongeren had geïndoctrineerd om ze klaar te stomen voor de gewapende strijd. En die strijd speelde zich af in Syrië, waar de leden van Sharia4Belgium zich hadden aangesloten bij de door Al Qaeda-geïnspireerde terroristische groepen Majlis Shura Al-Mujahidin en Jabhat Al-Nusra.

De verdediging van Belkacem vindt dat hij niet veroordeeld kan worden voor terroristische misdrijven. Zijn advocaten menen dat het hier eerder gaat over handelingen van strijdkrachten betrokken in een intern gewapend conflict en die zijn onderworpen aan het internationaal humanitair recht. Schendingen daarvan zijn voer voor het Internationaal Strafhof in Den Haag.

Het openbaar ministerie en ook de rechter in eerste aanleg vonden dat het internationaal humanitair recht niet van toepassing is, omdat Majlis Shura Al-Mujahidin en Jabhat Al-Nusra niet onder de definitie van "strijdkrachten" vallen.

Luis in de pels van de maatschappij

"En daar maken zowel het openbaar ministerie als de eerste rechter een foute analyse. Onze stelling is dat alle partijen die betrokken zijn in een niet-internationaal gewapend conflict, automatisch onder het internationaal humanitair recht vallen. We baseren ons hiervoor op verklaringen van de Verenigde Naties en rechtsleer terzake", pleitte meester John Maes.

Ondergeschikt betwistte hij dat Belkacem de leider van een terroristische groep is en pleitte hij de vrijspraak. Het was nooit de bedoeling van zijn cliënt om met zijn lezingen jongeren te overtuigen om naar Syrië te gaan of om ze aan te zetten tot het plegen van terroristische misdrijven.

"Sharia4Belgium blonk uit in provocatie en wansmaak en wilde tegen de schenen schoppen van de Belgische overheid. Belkacem werd daardoor echter de luis in de pels van de maatschappij. Hij werd zondebok voor het vertrek van die jongeren naar Syrië en justitie wordt nu gebruikt om hem te neutraliseren", zei Maes.

Op 14 oktober wordt de zaak voortgezet. Dan komen de advocaten van de andere beklaagden aan het woord, alsook de burgerlijke partijen.