Verbodsbord voor quads op komst

UNKNOWN

Het kabinet van staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe werkt momenteel aan de invoering van een uniform verkeersbord om quads zonaal te verbieden. Via een aanpassing van de wegcode zullen politiediensten overlast ook beter kunnen aanpakken. In februari of maart al moet er een koninklijk besluit komen.
 
Steeds meer steden en gemeenten klagen de laatste jaren over overlast door quadvoertuigen. Vaak duikt er beschadiging op van landelijke wegen, is het rijgedrag onveilig of veroorzaken de voertuigen geluidsoverlast.
 
Paaltjes
Een aantal steden en gemeenten zocht in het verleden al naar oplossingen via overleg met de belangengroepen, het plaatsen van paaltjes of het invoeren van een aanvullend verkeers- of politiereglement. Maar omdat een duidelijke omschrijving van een 'quad' tot nu toe ontbrak in het wegverkeersreglement, boden dergelijke maatregelen geen toereikende oplossing. Belangengroepen trokken meermaals naar de Raad van State om een verbod te betwisten.
 
Juridisch argument
Staatssecretaris Schouppe voert momenteel overleg met de provinciegouverneurs en de Vereniging voor Steden en Gemeenten. Hij gaat in op de vraag om een uniform verkeersbord en een aanpassing in de wegcode in te voeren, zodat de steden en gemeenten een sluitend en juridisch afdwingbaar instrument hebben om de quad te verbieden als ze dat wensen. (belga/svm)