Vennootschap die ontwikkeling Heizelvlakte beheert, spendeert in 4 jaar tijd 9 miljoen aan consultancy

Een ontwerp voor het NEO-project
KCAP Architects&Planners Een ontwerp voor het NEO-project
De overheidsinstelling cvba NEO, die instaat voor de ontwikkeling van de Heizelvlakte, heeft tot heden op vier jaar tijd 9 miljoen euro uitgegeven aan consultancy. Dat verklaarde Brussels minister-president Rudi Vervoort vandaag in de bevoegde commissie van het Brussels Parlement op interpellaties. NEO heeft slechts drie personeelsleden in dienst en de CEO wordt betaald door de vzw Expo. Arnaud Verstraete (Groen) vraagt zich af wie er eigenlijk aan het stuur zit bij NEO.

Hij wijst erop dat er slechts drie betaalde personeelsleden zijn, goed voor 310.000 euro op vier jaar, en er 9 miljoen uitgegeven werd voor consultants, terwijl de oprichtingsordonnantie expliciet bepaalt dat alle personeel met arbeidsovereenkomsten moet aangeworven worden. 

"Het is hallucinant hoe de regels van bij het begin herhaaldelijk met de voeten getreden werden. Wanneer er dan kritische vragen over komen, ontkent Vervoort niet dat er een overtreding is van de regels, en laat hij doodleuk weten dat ze het wel gaan regulariseren", luidt de kritiek van het Groen-parlementslid.

Brussels minister-president Rudi Vervoort
Photo News Brussels minister-president Rudi Vervoort

Drie categorieën

Rudi Vervoort verduidelijkte in zijn antwoord dat NEO drie soorten dienstverleners kent. De eerste zijn de personeelsleden. De jaarlijkse loonkost van de drie personeelsleden beliep vorig jaar bijna 120.000 euro. 

De tweede categorie omvat de dienstverleners die na een overheidsopdracht zijn aangeduid. Zij zijn actief in juridisch advies, geschillenbegeleiding, boekhouding, beheerscontrole, beheer van openbare werken, afbraak of sanering. 

De derde categorie omvat de dienstverleners die door EXCS (de voorganger van NEO) zijn aangeduid en die nog niet hebben deelgenomen aan een mededingingsprocedure. Enerzijds gaat het om de dienstverleners die gelinkt zijn aan de openbare aanbesteding NEO2 - congrescentrum en hotel - die op 18 juli 2018 worden gegund. Anderzijds zijn het dienstverleners die EXCS aanstelde voor het opstarten en begeleiden van projecten, zoals de invoering van de ontwikkelingsstrategie, de betrekkingen met de openbare en privépartners op de site - onder meer Brupark, Mini-Europa, nutsvoorzieningen, sportclubs en Kinepolis -, de uitwerking van het masterplan, de onderhandelingen en opvolging van de uitvoering van NEO1.

Arnaud Verstraete (Groen)
BELGA Arnaud Verstraete (Groen)

Kerntaken voor consultants

Maar Verstraete wijst er op dat men het niet zo nauw nam met de wet op openbare aanbestedingen. Slechts een deel van de dure consultancy-opdrachten werd op de wettelijke voorgeschreven manier aanbesteed. Een jaar na de overname van niet-aanbestede contracten, vroeg NEO daarvoor een juridisch advies om na te gaan of dit wettelijk toelaatbaar was. Hij wijst er ook op dat sommige opdrachten acht jaar lang liepen. Dat roept bij Arnaud Verstraete de vraag op wie eigenlijk aan het stuur zit bij NEO, als consultants nagenoeg alle kerntaken op zich nemen. Daarnaast is er ook nog de vraag van de schijnzelfstandigheid.

Schijnzelfstandigheid

Volgens minister-president Vervoort is er geen sprake van schijnzelfstandigheid. NEO wordt gecontroleerd door het kabinet van revisoren en het Rekenhof. De problematiek werd uiteengezet in de raad van bestuur. "Er zijn geen schijnzelfstandigen", was de conclusie die Vervoort trok. Maar Arnaud Verstraete is niet overtuigd en wil de contracten van die consultants zelf inzien om daar klaarheid over te krijgen.
6 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.


 • vanaeken jokke

  Hoe dikwijls heeft NVA die praktijken aangekaart Karina Martens ook een vaste winterslaap gehad.

 • DIRK VAN DESSEL

  Percentjes ?

 • Karina Marten

  Maar NVA weet van niets. Het is de schuld van de sausen.

 • Guy Soetewey

  Allee is zelf politicus dus zou toch moeten weten dat dat geld naar PSers ģaat. De belastingbetalers moeten daarvoor contracten niet zien omdat te weten

 • Georges Vande Velde

  Zeer complex gemaakt om graaien op alle mogelijke manieren mogelijk te maken. Eer ge dit artikel begrijpt hebt ge direct stekende koppijn.