Vechtsporter ontsnapt aan levenslang voor moord: "Hopelijk komt uw dochter geen partner zoals u tegen"

Photo News
Het Antwerpse hof van assisen heeft Roberto Proost (38) veroordeeld tot 29 jaar opsluiting voor de moord op zijn vriendin Naëma Ben Tayeb (33). De vechtsporter had haar op 8 september 2013 de keel overgesneden in hun woning aan de Hogeweg in Brecht. Het openbaar ministerie had levenslang gevorderd, maar de jury zag één verzachtende omstandigheid waardoor hij niet de maximumstraf kreeg. Op die manier kan hij na een derde van zijn straf vrijkomen. Rekening houdend met de 2 jaar en acht maanden die hij nu in voorhechtenis zit, zou dat betekenen dat hij nog ongeveer zeven jaar voor de boeg heeft. Als Proost 30 jaar of levenslang zou gekregen hebben, kon dat pas na 15 jaar.

Volgens zijn advocaat had Roberto altijd hard gewerkt, zodat zijn gezin materieel nooit iets te kort kwam. En hij is ook altijd een goede vader geweest voor zijn twee kinderen. "De moeder van Roberto heeft hier getuigd hoe zijn zoontje na een bezoek aan zijn papa bij hem in de gevangenis wil blijven en dat ze hem soms van Roberto moeten aftrekken. Ook zijn dochter zoekt hem wekelijks op. Dat zou allemaal niet gebeuren als hij niet goed voor zijn kinderen was", pleitte Jan De Man.

Proost veroorzaakt volgens hem ook geen problemen in de gevangenis en heeft er zelfs vertrouwensfuncties gekregen. Zo werkt hij in de bibliotheek en als sportmonitor.

"Ik hoop dat uw dochter geen partner zoals u tegenkomt"
Roberto kreeg zoals steeds het laatste woord. "Ik weet niet wat ik nog meer kan zeggen dan gisteren. Wat met Naëma is gebeurd, vind ik vreselijk en ik heb dat echt nooit gewild. Wat er ook beslist wordt, ik zal mij daarbij neerleggen", klonk het.

"Ik hoop dat u die tijd gaat gebruik om aan uzelf te werken, want u hebt nog veel werk voor de boeg", verklaarde assisenvoorzitter Dirk Thys na de voorlezing van het arrest. "De manier waarop u met partners omgaat, is werkelijk onaanvaardbaar. Ik hoop dat uw dochter geen partner zoals u tegenkomt en ik hoop ook dat u uw zoon andere waarden meegeeft."

Gebruiksrelaties
Bij het bepalen van de straf werd rekening gehouden met de brutale, laffe en onterende wijze waarop Proost zijn vriendin van het leven had beroofd. Haar dood had een onuitwisbare stempel gedrukt op het leven van haar kind, familie en vrienden.

In het arrest werd voorts naar de bevindingen van de gerechtspsychiater verwezen. Roberto heeft een narcistische, theatrale en gepsychopathiseerde persoonlijkheid, die gekenmerkt wordt door een fundamenteel egocentrisme. Hij kan geen diepgaande relatie aangaan, alleen maar gebruiksrelaties. De prognose is volgens de gerechtspsychiater somber: er is een verhoogde kans op recidive en er zijn geen geschikte behandelingsmogelijkheden voorhanden.

"Zijn gewetensfunctie faalt"
Proost heeft bovendien een ongunstig strafrechtelijk verleden. Als minderjarige had hij drugs verkocht en in 2009 werd hij veroordeeld voor partnergeweld tegen zijn ex én Naëma. "Hij heeft uit zijn contacten met Justitie geen lessen getrokken en heeft ook geen inzicht in zijn persoonlijke problematiek. Het is duidelijk dat zijn gewetensfunctie faalt. De dominante en vernederende manier waarop hij met zijn partners omging, bewijst dat. Hij gebruikte herhaaldelijk geweld tegen hen en was hen ook meermaals ontrouw", klonk het in het arrest.