VDAB-topman Fons Leroy: "Vakbond is een begrip uit de 20ste eeuw"

PHOTO_NEWS
"Vakbonden zitten nog veel te veel vast in de passieve verzorgingsstaat." Naar aanleiding van zijn boek 'Werk aan Werk' geeft VDAB-topman Fons Leroy een interview aan De Standaard en daarin toont hij zich bezorgd over het Belgische werkgelegenheidsbeleid.

"Er is nood aan sterke vakbonden, maar ze hebben zich veel te lang opgeworpen als de poortwachters van de sociale zekerheid." Neen, Leroy kan maar weinig begrip opbrengen voor de huidige werking van de vakbonden. "Ze kijken te weinig naar wat er in de toekomst nodig is voor een actieve welvaartsstaat."

Volgens de VDAB-topman zouden de vakbonden veel meer moeten gaan inzetten om te helpen om werknemers anders te laten werken. "In plaats van zich te blijven profileren als uitbetalers van de werkloosheidsuitkeringen."

Niet irrelevant
In 'Werk aan Werk' is Leroy radicaal: "De vakbonden moeten het over een andere boeg gooien." Dat staat echter niet gelijk met een irrelevantie van de vakbewegingen, want de topman ziet weldegelijk hun nut in. "Ik wil niet meedoen aan het discours dat we vandaag geen vakbonden meer nodig hebben. Maar ze moeten wel hun verantwoordelijkheid gaan nemen."

Maar ook de politiek krijgt een sneer uit de pan. Leroy hekelt de incrementele besluitvorming. "Eigenlijk zouden we de sociale partners en de beleidsvoerders moeten opsluiten in een kasteeltje, zorgen dat ze goed te eten hebben en zeggen dat ze pas mogen buitenkomen als ze de krijtlijnen van een nieuw sociaal bestel hebben getrokken."