Vandeurzen: "Wet verbiedt me over Belliraj te praten"

In de Kamercomissie Justitie kon Justitieminister Jo Vandeurzen vandaag bevestigen noch ontkennen dat de vermeende terrorist Abdelkader Belliraj een informant van de Staatsveiligheid was. De wet laat dat immers niet toe, legde Vandeurzen uit. De minister vindt dat er een sluitend systeem moet komen voor het doorgeven van informatie tussen veiligheidsdiensten, gerecht en politie.

"Er kan niet overgegaan worden tot de orde van de dag", zei Vandeurzen. "De zaken zijn te ernstig, het gaat over het functioneren van de diensten." De minister wil de nodige stappen ondernemen om de werking van de dienst te verbeteren.

"Grondige evaluatie"
"Van bij mijn aantreden heb ik moeten vaststellen dat de kritieken op de Veiligheid van de Staat mij noodzaken tot een grondige evaluatie en bijsturing van deze inlichtingendienst", aldus nog Vandeurzen. Daarom heeft hij het wetsontwerp over de Bijzondere Inlichtingenmethodes nu aan evaluatie en verbetering onderworpen.

De Marokkaanse Belg Belliraj zit momenteel in een Marokkaanse cel als vermeend lid van een terreurcel en zou zes onopgeloste moorden in ons land hebben gepleegd. Ook zou hij volgens mediaberichten jarenlang informant geweest zijn van de Staatsveiligheid.

Interne strijd?
Verschillende parlementsleden vroegen Vandeurzen vandaag om deze informatie te bevestigen. Dat er veel gelekt wordt in de media, wijst er volgens Renaat Landuyt op dat er een strijd tussen de diensten woedt. "Er moet een officieel antwoord komen", zei hij.

Maar de minister kon de mediaberichten niet bevestigen omdat de wet dat niet toelaat. De Staatsveiligheid werkt bijna uitsluitend op basis van informanten en de wet voorziet dat daarover niet gecommmuniceerd wordt. "Als daaraan afbreuk wordt gedaan, komen mensen en het systeem in gevaar", zei hij.

Comité 1
Vandeurzen wees op de formule die er nu bestaat om het parlement de inlichtingendiensten te laten controleren. Het Comité I voert een onderzoek en dat zal door de parlementaire begeleidingscommissie achter gesloten deuren besloten worden. Bart Laeremans van Vlaams Belang hekelde het feit dat de oppositie uit die begeleidingscommissie is uitgesloten en wil een parlementaire onderzoekscommissie.

"Stel me vragen"
De Staatsveiligheid kende Belliraj, maar dan vanwege diens oppositie tegen het Marokkaanse regime. Van politieke terroristische activiteiten in Marokko weet de Staatsveiligheid niets, zijn mogelijke betrokkenheid bij een terreurnetwerk berust enkel op informatie van de Marokkaanse overheid.

Belliraj kreeg in 2000 de Belgische nationaliteit. De Staatsveiligheid zei toen in haar advies dat Belliraj betrokken was binnen de Algerijnse-Marokkaanse islamitische beweging en binnen pro-Iraanse Marokkaanse middens. "Ik zal wel niet de enige zijn die zich hierover vragen stelt", aldus Vandeurzen,. Hij voegde er nog aan toe dat Belliraj bij zijn weten geen bescherming genoot. (belga/svm)