Vandeurzen maakt 750.000 euro vrij voor zelfmoordpreventie

Jo Vandeurzen (CD&V), Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.
BELGA Jo Vandeurzen (CD&V), Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.
Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen maakt 750.000 euro vrij voor zelfmoordpreventie. In heel Vlaanderen worden gespecialiseerde teams ingezet om het risico op zelfdoding bij mensen met psychiatrische stoornissen sneller en beter op te sporen.

Vlaanderen telt drie zelfdodingen per dag. De Vlaamse suïcidecijfers liggen 1,5 keer hoger dan het gemiddelde in de Europese Unie. Vlaams minister Vandeurzen lanceerde eind 2011 de ambitie om het aantal zelfdodingen met 20 procent te verlagen tegen 2020.

Om dat doel te bereiken is extra aandacht nodig voor kwetsbare groepen. Eén van die kwetsbare groepen zijn mensen met psychiatrische stoornissen. Zij lopen een verhoogd risico op suïcidaal gedrag.

Er bestaan al teams die gespecialiseerd zijn in het opsporen van psychiatrische stoornissen, met name bij mensen tussen 14 en 35 jaar. Die werking met zogenaamde VDIP-teams (Vroege Detectie en Interventie bij Psychose) wordt nu uitgerold naar heel Vlaanderen. De maatregel moet helpen om het risico op zelfdoding te verminderen.