Vandeurzen lanceert preventiecampagne tegen gehoorschade bij jongeren

PHOTO_NEWS
Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) heeft vandaag een nieuwe preventiecampagne tegen gehoorschade bij jongeren gelanceerd. Jongeren zijn zich te weinig bewust van de gevolgen van te luide muziek en meer en meer Vlaamse jongeren hebben daardoor af te rekenen met toenemend gehoorverlies.

Met de campagne wil de minister een half jaar voor de nieuwe geluidsnormen vermoedelijk van start gaan, al voor een kentering zorgen. De aanpassing van de decibelnormen voor onder meer festivals - die voor enige commotie zorgde - is een dossier van minister van Cultuur Joke Schauvliege (CD&V). Het kabinet Schauvliege liet verstaan dat het voorstel voor de zomer definitief goedgekeurd zou worden door de Vlaamse regering. Na het inwinnen van allerlei adviezen zou het de bedoeling zijn om de regeling op 1 januari 2012 te laten ingaan.
 
Voor de start van het festivalseizoen wil Vandeurzen vanuit zijn bevoegdheid het jonge volkje sensibiliseren met de campagne "Iets minder is de max", die zich richt op 14- tot 18-jarigen. De bedoeling is om jongeren er toe aan te zetten hun attitude en gedrag rond luide muziek en gehoorbescherming te veranderen.
 
Cijfers uit een lopend onderzoek van professor Paul Van de Heyning van de Universiteit Antwerpen tonen aan dat dit nodig is: 85 procent van de 18-19-jarigen heeft last van tijdelijke oorsuizen na het uitgaan, 15 procent van die leeftijdscategorie ervaart een constant oorsuizen. Vierenzeventig procent van de jongeren beschouwt gehoorverlies niet als een probleem. (belga/tma)