Vandeurzen: "Inspectie zal optreden als mini-missverkiezing doorgaat"

Kandidates van een Mini Miss-verkiezing in Frankrijk.
Photo News Kandidates van een Mini Miss-verkiezing in Frankrijk.
De sociale inspectie zal een proces-verbaal opmaken voor verboden kinderarbeid als de organisatoren van een mini-missverkiezing de wedstrijd toch zouden laten doorgaan. Dat heeft minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) vandaag in het Vlaams Parlement gezegd. Verschillende parlementen in ons land namen al initiatieven om schoonheidswedstrijden voor minderjarigen te verbieden. Toch worden ze nog altijd georganiseerd.

Lorin Parys (N-VA) wees minister Vandeurzen gisterenmiddag op een aantal recente krantenartikels over kinderen die deelnamen aan Top Model Belgium Kids. Minister Vandeurzen antwoordde dat zo'n missverkiezing valt onder de wet op de kinderarbeid. In de zomer van 2016 voerde de Arbeidsinspectie al inspecties uit om te voorkomen dat bepaalde schoonheidswedstrijden plaatsvonden. Initiatiefnemers van dergelijke wedstrijden gaven aan dat ze er geen meer zouden organiseren.

Proces-verbaal
De sociale inspectie zal een proces-verbaal opmaken mocht de wedstrijd toch doorgaan. "Als iemand ons komt zeggen dat het niet doorgaat, en dan blijkt dat het plotseling wel doorgaat, dan kun je moeilijk anders dan het repressief apparaat in werking te laten treden", aldus minister Vandeurzen.