Vandeurzen gaat jeugdsanctierecht grondig analyseren

Minister van Justitie Jo Vandeurzen (CD&V) wil het arrest van het Grondwettelijk Hof over het jeugdsanctierecht grondig analyseren en nagaan hoe kan worden tegemoet gekomen aan de bedenkingen van het Hof. Gisteren vernietigde het Grondwettelijk Hof een aantal belangrijke bepalingen uit de zogenaamde wet op het jeugdsanctierecht uit 2006.

Uit handen geven
De wet voorziet dat de jeugdrechter jongeren vanaf zestien jaar uit handen kan geven. Ze verschijnen dan voor een bijzondere kamer. Voor zware feiten kunnen minderjarigen naar assisen worden verwezen. De magistraten in de bijzondere kamer worden gekozen "uit diegenen die een erkende opleiding of grote ervaring inzake jeugdrecht en strafrecht hebben". Voor wanneer de jeugdrechtbank een niet-correctionaliseerbare misdaad uit handen heeft gegeven, werd evenwel geen gelijkwaardige maatregel genomen.

Vandeurzen
Een niet te verantwoorden verschil in behandeling, vindt het Grondwettelijk Hof, dat de bepaling vernietigt. De wetgever heeft evenwel tot 30 juni 2009 de tijd om een mouw aan de vernietiging te passen. De woordvoerder van minister Vandeurzen wijst erop dat een en ander het voorwerp zal uitmaken van de bespreking van de wet op de jeugdbescherming in het kader van de regeringsonderhandelingen.

De Liga voor de Mensenrechten is gematigd tevreden met de beslissing van het Grondwettelijk Hof. De schrapping van de uithandengeving is de belangrijkste overwinning", aldus voorzitter Jos Vander Velpen. Toch had de Liga, die samen met de Ligue des Droits de l'Homme en Défence des Enfants International, klacht indiende, nog meer gehoopt. (belga/gb)

UNKNOWN