Vandeurzen en Kind & Gezin: "Beeld winnaars en verliezers bij kinderbijslag klopt niet. Niemand gaat erop achteruit"

Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen en Kind & Gezin hebben vragen bij de berekeningen van het CSB over de impact van de nieuwe kinderbijslag op de kinderarmoede. Vooral het beeld dat er 'verliezers' zouden zijn, klopt volgens hen niet. "Niemand gaat erop achteruit", benadrukken zij. Ook CD&V-fractieleider Koen Van Den Heuvel treedt dat bij. "Er verliest niemand."

Polemiek

De vernieuwde kinderbijslag, die vanaf 2019 wordt ingevoerd, zal de kinderarmoede niet significant doen dalen. Dat concludeert het Centrum voor Sociaal Beleid van de Universiteit Antwerpen in een nieuwe berekening.

Alleen bij gezinnen met één kind is er volgens het CSB een statistisch significante daling van de armoede zichtbaar. "Bijna alle gezinnen met 1 kind gaan er op vooruit, terwijl 60% van de gezinnen met 2 kinderen en meer dan 70% van de grotere gezinnen er op achteruitgaan", staat in het CSB-rapport. In alle inkomensgroepen zijn er wel gezinnen die hogere bedragen zullen krijgen dan in het huidige stelsel. Maar het grootste aandeel van gezinnen die beter bedeeld zullen worden, is wel te vinden bij de 10 procent armste gezinnen en de 20 procent rijkste.

Minister van Welzijn Jo Vandeurzen betreurt dat het debat over de kinderbijslag in een polemiek is beland. Hij was over het nieuwe systeem graag in overleg gegaan met het CSB. "Ik zou veel liever in debat en overleg gaan, met respect voor de academische vrijheid van het CSB, maar we zitten nu in een actie-reactie-situatie die ik betreur. Ik had het debat liever op een serene manier gevoerd", zo zei de CD&V-minister op een in der haast bijeengeroepen persbriefing.

Vandeurzen verwijst naar de geplande armoedetoets. Die moet op een wetenschappelijke manier nagaan wat het armoede-effect is van het nieuwe systeem. De toets moet in het najaar klaar zijn. "En als daaruit blijkt dat er geen effect is op de kinderarmoede, gaan we delibereren", klinkt het.

belga

Vragen bij berekeningswijze

Zowel Vandeurzen als de experten van Kind & Gezin hebben vragen bij de berekeningswijze van het CSB. Zo klopt het gecreëerde beeld van winnaars en verliezers niet want voor bestaande gezinnen loopt de huidige regeling door.

"Op het moment van de overgang gaat er dus niemand op achteruit", benadrukt Diederik Vancoppenolle, adviseur van Kind & Gezin. Het CSB hanteert een statische analyse, maar spreken over winst en verlies kan volgens de expert enkel als je de hele levensloop van het gezin in rekening brengt.

Kind & Gezin heeft ook technische vragen bij de manier waarop het CSB de inflatie en de inkomensgrenzen heeft verrekend. Verder benadrukken Kind & Gezin dat de groep van kinderen die een inkomensgerelateerde toeslag krijgen met het nieuwe systeem stijgt van 12,4 naar bijna 21 procent. "Het is vreemd dat die stijging amper impact zou hebben op het armoederisico", klinkt het. Kind & Gezin vraagt daarover meer uitleg van het CSB.

Ook Peter Dedecker van N-VA heeft al gereageerd op het onderzoek. "Wat een vieze framing zeg. Voor alle duidelijkheid: geen enkel kind/ouder zal ook maar één eurocent kinderbijslag minder krijgen", klinkt het op Twitter.

thinkstock

CD&V: "CSB komt opnieuw met onvolledige toets"

Het CSB komt voor de tweede keer met een onvolledige toets, zo reageert CD&V-fractieleider in het Vlaams parlement Koen Van Den Heuvel op de studie. "Er verliest niemand", beklemtoont ook hij.

Volgens Van Den Heuvel hield het CSB bij zijn eerste evaluatie van begin juni geen rekening met de sociale en participatietoeslagen en ook nu neemt het Centrum onder andere de overgangsmaatregelen en een deel van de participatietoelagen niet mee. "Dat had het Centrum kunnen vermijden door in overleg te gaan met minister Vandeurzen", zo verwijst Van Den Heuvel naar de CD&V-minister voor Welzijn.

De CD&V-fractieleider wil dat er gestopt wordt met te spreken in termen van winnaars en verliezers. "Ten eerste: er verliest niemand. Wie in het huidige systeem zit, behoudt alle rechten. Meer nog, die gezinnen krijgen onmiddellijk toegang tot een ruimer systeem van sociale toeslagen. Ten tweede: het groeipakket is op een totaal andere leest geschoeid. Het is transparanter en rechtvaardiger. Het schakelt elk kind gelijk, focust op startende gezinnen en verruimt de toegang tot sociale toeslagen, ook voor middenklassegezinnen."

BELGA

"Wie in het huidige systeem zit, behoudt alle rechten. Meer nog, die gezinnen krijgen onmiddellijk toegang tot een ruimer systeem van sociale toeslagen"

Van Den Heuvel kan zich ook niet voorstellen dat het nieuwe systeem minder robuust zou zijn voor de Vlaamse gezinnen en in de strijd tegen kinderarmoede. Het systeem bevat immers meer middelen en voorziet in een verhoogde basistoeslag, in een sociaal toeslagsysteem dat 12 procent van het totale budget inneemt tegen de huidige 3,5 procent en in een participatietoeslag, zo stipt hij aan.

"Laten we nu gewoon de echte en volledige armoedetoets afwachten. Als het groeipakket blijkt niet beter te doen dan het huidige kinderbijslagsysteem in de aanpak van kinderarmoede, dan wordt het herbekeken. Die afspraak is binnen de regering gemaakt", besluit hij.

"Laten we nu gewoon de echte en volledige armoedetoets afwachten. Als het groeipakket blijkt niet beter te doen dan het huidige kinderbijslagsysteem in de aanpak van kinderarmoede, dan wordt het herbekeken"