Vandeput: "Het is nu wel goed geweest met de besparingen"

BELGA
Defensie organiseert vandaag een groot colloquium over de toekomst van defensie. Niet alleen militairen, maar ook journalisten, professoren, economen en diplomaten komen er hun visie op het Belgisch leger tegen 2030 geven. Minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) vindt in elk geval dat als België zijn engagementen nog wil nakomen, de besparingen wel genoeg geweest zijn.

Het colloquium komt er volgens Vandeput omdat defensie vandaag op een kruispunt staat. Of nog meer besparen en het leger verder afbouwen, of proberen opnieuw aansluiting te vinden bij de internationale partners als de NAVO en de Verenigde Naties. Persoonlijk is Vandeput voorstander van de tweede weg, zo liet hij verstaan in 'De ochtend' op Radio 1.

"Het is nu misschien wel goed geweest met de besparingen op de veiligheidsdepartementen. We maken deel uit van die internationale organisaties die ervoor gezorgd hebben dat we al zo lang in vrede leven. Maar als je daarbij wilt horen, moet je af en toe je steentje bijdragen." Volgens de Limburger schiet ons land op dat vlak nu al soms te kort, gewoon omdat het geld op is.

De Tijd schrijft woensdag dat de verschillende ministers in de federale regering een verlanglijstje van alles samen 800 miljoen euro hebben om bij de begrotingscontrole op tafel te leggen. Vandeput bevestigt dat hij een van de ministers is die wat budgettaire ademruimte vragen. "Het is zeker zo dat ik een aandeel vraag in de cijfers die vandaag genoemd worden en dat ik een stuk van mijn lenigheid verlies en dat we echt aan veiligheid gaan inboeten als we niet een klein tandje bijsteken".

Voor Vandeput moet ons leger vooral "leniger". Concrete cijfers over hoeveel manschappen er op het einde van de rit nog overblijven, wil hij vandaag niet geven. "Feit is dat we sowieso naar een kleiner leger gaan, maar wat mij betreft wordt het een soepel en vlot inzetbaar leger." De reden daarvoor is simpel: de internationale conflicten zijn "geen ver van ons bed-show meer, het gaat om dingen die rechtstreeks ingrijpen op onze economie, onze maatschappij en onze waarden".

Als je bij de NAVO en de VN wilt horen, moet je af en toe je steentje bijdragen

Steven Vandeput (N-VA)