Vandenbroucke bezorgd over Turks op Gentse scholen

UNKNOWN

Vlaams minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke (sp.a) heeft deze voormiddag een gesprek gehad met Gents onderwijsschepen Rudy Coddens (sp.a) over diens plannen om in twee Gentse basisscholen lessen Turks te geven. "Ik ben bezorgd dat men een nogal grote hap neemt uit de schooltijd die anders in het Nederlands zou verlopen", zegt minister Vandenbroucke vandaag in het Vlaams parlement.

Leerachterstand
Gents onderwijsschepen Coddens wil in twee Gentse scholen experimenteren met enkele uren per week (vier tot acht uur) lees- en schrijflessen in het Turks. "Op die manier hopen we de leerachterstand van Turkse kinderen te beperken en hen later ook beter Nederlands te kunnen leren", stelt Coddens. Het voorstel botste meteen op kritiek van Vlaams Belang en Lijst Dedecker, maar ook CD&V en N-VA toonden zich kritisch.

Grote hap uit tijd
Minister van Onderwijs Vandenbroucke kondigde dinsdag een gesprek aan met de betrokken Gentse onderwijsschepen. Een eerste gesprek kwam er deze voormiddag al en er is nog verder overleg gepland. De minister toont zich wel al "bezorgd" over het initiatief. De sp.a-minister vreest vooral dat de lessen Turks "een nogal grote hap zouden nemen uit de schooltijd die anders in het Nederlands gegeven zou worden".

Wettelijkheid
Er bestaat volgens sommigen ook discussie over de wettelijkheid van de Gentse plannen. De Gentse initiatiefnemers menen dat het project past in de mogelijkheid tot Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur (OETC). Die mogelijkheid is volgens Vandenbroucke vastgelegd in de regelgeving, al geeft hij wel toe dat de regels rond OETC niet zo duidelijk zijn. (belga/ka)