Vande Lanotte: "N-VA heeft baarlijke duivel gemaakt van PS"

Sp.a-boegbeeld Johan Vande Lanotte.
BELGA Sp.a-boegbeeld Johan Vande Lanotte.
Sp.a-boegbeeld Johan Vande Lanotte spreekt klare taal in een debat met lezers van de krant Het Laatste Nieuws. "Het liefste wat ik zou doen, is een regering vormen met CD&V en Groen. Direct. Maar dat is vandaag helaas onrealistisch."

Vande Lanotte verdedigt het beleid dat regering de laatste jaren gerealiseerd heeft. "Met deze regering hebben wij er alles aan gedaan om de koopkracht te vrijwaren", aldus Vande Lanotte, die nogmaals benadrukt tegen de indexsprong te zijn die N-VA voorstelt.

Volgens Vande Lanotte neemt de kloof tussen rijk en arm niet toe in Vlaanderen. "Sinds de crisis is de armoede bij ons gedaald en daar zijn we redelijk uniek in. Ik ken die cijfers, ik hou ze elke maand in het oog. Dat is mijn gewetensonderzoek als socialist. De enige kloof die groeit, is de vermogenskloof, maar dat heeft met de beurs te maken."

Angstbeeld
Cafébaas Alain, een van de lezers die Vande Lanotte op de rooster legde, is echter bang "dat we op een punt zijn gekomen waar de volgende generatie de eerste zal zijn die het niet zo goed zal hebben als de huidige". "Een angstbeeld dat sommigen er heel hard inprenten", meent Vande Lanotte. "Geloof het niet."

Baarlijke duivel
N-VA wordt niet ontzien door Vande Lanotte. "Die partij heeft de baarlijke duivel gemaakt van de PS, maar kijkt u maar eens wat wij samen met de PS gerealiseerd hebben: strengere asielregels, besparingen, de hervorming van de werkloosheidsuitkering en het brugpensioen... Dat is straffe kost, hoor", aldus Vande Lanotte. "Ik zal u zeggen waarom wij het moeilijk hebben: omdat je in een crisisperiode niet anders kan dan beslissingen nemen die de mensen niet graag hebben. Maar in de politiek moet je je verantwoordelijkheid durven te nemen, zelfs als je weet dat dit stemmen kost. N-VA is die verantwoordelijkheid in 2010 uit de weg gegaan, vergeet dat niet."

Met wie Vande Lanotte dan wel in de regering zou willen stappen? "Het liefste wat ik zou doen, is een regering vormen met CD&V en Groen. Direct. Maar dat is vandaag helaas onrealistisch."

In de politiek moet je je verantwoordelijkheid durven te nemen, zelfs als je weet dat dit stemmen kost. N-VA is die verantwoordelijkheid in 2010 uit de weg gegaan, vergeet dat niet

Johan Vande Lanotte, sp.a-vicepremier