Vanaf 2009 uniforme inburgeringscursus voor nieuwkomers

Vanaf 2009 krijgen inburgeraars in Vlaanderen een uniforme cursus maatschappelijke oriëntatie aangeboden. Die cursus maakt deel uit van het inburgeringstraject en moet nieuwkomers inzicht geven in de werking en de waarden en normen van onze maatschappij. Tot nog toe gebruikten de verschillende onthaalbureaus elk een eigen cursus, nu komt er een uniform handboek. Dat heeft Vlaams minister van Inburgering Marino Keulen (Open Vld) aangekondigd.

Inburgeringstraject
Nieuwkomers in Vlaanderen moeten sinds enkele jaren een inburgeringstraject volgen. Dat traject bestaat uit drie delen: lessen Nederlands, begeleiding bij het zoeken naar een job en een cursus Maatschappelijke Oriëntatie (MO). Het aantal inburgeraars neemt jaar na jaar toe. In 2006 waren er 7.000 inburgeraars. Voor 2008 verwacht minister Keulen 15.000 inburgeraars en in 2009 zelfs 20.000. Die groei heeft onder meer te maken met het feit dat ook 'oudkomers' inburgeringsplichtig worden.

Uniforme cursus
De cursus Maatschappelijke Oriëntatie (MO) biedt de nieuwkomers zowel informatie over allerlei praktische zaken(zoals openbaar vervoer of afvalophaling) als de basisnormen- en waarden van onze samenleving (zoals vrijheid van meningsuiting en godsdienstvrijheid). Tot nog toe gebruikten de acht onthaalbureaus een eigen cursus en was een gelijke vorming van de nieuwkomers onmogelijk. Vanaf 2009 zal echter een uniforme cursus met een aangepaste leermethode worden aangeboden

Modulaire aanpak
Er is gekozen voor een modulaire aanpak waarbij rekening wordt gehouden met de scholingsgraad (van analfabeet tot hooggeschoold) van de nieuwkomer. In de cursus gaat veel aandacht naar het aanleren van vaardigheden en het stimuleren van de zelfredzaamheid van de nieuwkomer. Zo wordt de inburgeraar bijvoorbeeld op een praktische manier aangeleerd hoe hij moet omgaan met de afvalkalender van zijn gemeente of hoe het onderwijs georganiseerd is.

Dertien talen
Het handboek werd uitgewerkt door uitgeverij Van In. Het handboek wordt vertaald in 13 talen, gaande van Engels tot Arabisch en Thai. Die 13 talen dekken bijna 70 procent van de inburgeraars. Wie geen van de 13 talen machtig is, kan een tolk vragen. De cursus MO telt 60 uren. Een volledige inburgeringstraject (inclusief lessen Nederlands en jobbegeleiding) telt 200 à 240 uren en wordt door de nieuwkomers in ongeveer 1 jaar afgelegd. (belga/tdb)