Van Quickenborne trekt vervroegd pensioen op tot 62

BELGA
Minister van Pensioenen Vincent Van Quickenborne (Open Vld) wil een aantal pensioenhervormingen nog voor het einde van het jaar door Kamer en Senaat laten goedkeuren. Het uiteindelijke doel van de minister is te komen tot één groot pensioenstelsel voor werknemers, ambtenaren en zelfstandigen, zegt hij in De Tijd en Het Laatste Nieuws.

De 60 wetsartikelen ter uitvoering van het regeerakkoord die gisteren reeds door de bevoegde commissie werden besproken, voorzien onder meer in de verhoging van de leeftijd voor vervroegd pensioen van 60 naar 62 jaar, het afbouwen van een aantal voordeelregimes, het verlengen van de minimumloopbaan van 35 naar 40 jaar, de verstrenging van gelijkgestelde periodes, het afbouwen van de voordelen voor professoren en magistraten en de berekening van het ambtenarenpensioenen op basis van het gemiddelde loon van de laatste tien in plaats van vijf jaar.

Een aantal voordeelregimes wordt afgebouwd: piloten, stewards, zeelui en mijnwerkers hebben voortaan een volledig pensioen na 45 jaar in plaats van 30 jaar carrière voor mensen die jonger dan 55 jaar zijn. Het verhoogde pensioen voor journalisten wordt afgeschaft met behoud van de verworven rechten. Voor 55-plussers verandert er niets. Gelijkgestelde periodes - werkloosheid, brugpensioen, tijdskrediet, ... - worden voortaan slechts voor het minimumrecht meegeteld bij het berekenen van het pensioen. Professoren en magistraten krijgen na 36 in plaats van 16 jaar carrière een volledig pensioen. Hetzelfde geldt voor burgemeesters en schepenen die vandaag na 20 jaar recht hebben op een volledig pensioen. Ambtenarenpensioenen worden berekend op basis van het gemiddelde loon van de laatste tien in plaats van vijf jaar.
 
De vakbonden hadden erop aangedrongen dat de hervormingen zouden gelden voor nieuwkomers op de arbeidsmarkt, maar daar wil de minister niet van weten. "We respecteren de verworven rechten. Er is dus geen sprake van retroactiviteit. Onze maatregelen gaan op zijn vroegst in op 1 januari 2013. De mensen krijgen dus de nodige informatie en een vol jaar om zich aan te passen", aldus Vincent Van Quickenborne.

De pensioenhervorming die de regering Di Rupo wil doorvoeren, treft volgens Groen! de mensen drie keer: een verhoging van de vervroegde pensioenleeftijd van 60 naar 62 jaar, een inperking van het tijdskrediet, en een vermindering van de gelijkgestelde periodes voor de pensioenberekening. "De regering geeft hiermee slechts één boodschap: inleveren. Minister voor Pensioenen Vincent Van Quickenborne mist zo de kans om een moderne, gespreide loopbaan te creëren met een aangepast personeelsbeleid voor oudere werknemers."

Groen! hekelt ook het feit dat de minister deze hervorming in sneltreinvaart en zonder de nodige democratische reflectie door het parlement probeert te jagen. "Iedereen is het erover eens dat het aantal werkende mensen omhoog moet om ons sociaal stelsel betaalbaar te houden", aldus Kamerlid Wouter De Vriendt. "Maar dat doe je niet met een aantal snel geschreven amendementen in een programmawet die zonder advies van de sociale partners en van de Raad van State ons sociaal stelsel ondersteboven keren." (belga/mvdb/tma)