Van Overtveldt: "Wie dit een rekenfout noemt, kent de definitie van een begrotingscontrole niet"

De fiscale ontvangsten vallen dit jaar 882 miljoen euro lager uit dan gedacht. Dat blijkt uit nieuwe ramingen van Financiën die gisteren binnen de regering werden besproken, dat schrijft De Tijd vandaag. Volgens de krant reageerde premier Michel op de ministerraad ontstemd op het nieuws. Maar minister van Financiën Van Overtveldt pareert de kritiek: dit zijn geen definitieve cijfers.

De tegenvaller is slecht nieuws voor de regering, die volop bezig is met de begrotingscontrole. Door de tegenvallende inkomsten zal de regering meer moeten besparen en/of nieuwe inkomsten moeten zoeken.      

De fiscale ontvangsten blijken veel te optimistisch te zijn geraamd. Vooral de voorafbetalingen - de belastingen die bedrijven op voorhand betalen - en de btw-inkomsten vallen tegen. De regering onderzoekt hoeveel van die tegenvallende inkomsten structureel zijn. Men gaat ervan uit dat de helft - zo'n 400 miljoen euro - een structurele tegenvaller is. Al is dat cijfer nog onzeker.

Toch meent men in regeringskringen dat de volgende dagen circa 1 miljard euro gevonden moet worden om de begroting op koers te houden, dubbel zoveel als aanvankelijk gedacht. Premier Michel wil volgens De Tijd dan ook niet telkens meemaken dat de ramingen van Financiën er honderden miljoenen naast zitten.

De topministers van de federale regering hebben de voorbije week de vergaderingen over de begroting en de taxshift aan mekaar geregen. Ook vandaag zaten ze een tijdje rond de tafel. Intussen buigen werkgroepen zich over hun rekenmachine om de cijfers te analyseren. Nadien volgen er ongetwijfeld nog vergaderingen, al blijft het koffiedik kijken wat de verdere timing van de werkzaamheden betreft.

Wel staat vast dat premier Charles Michel dinsdag zijn state of the union in de Kamer uitspreekt, waarin traditioneel de krijtlijnen van het komende politieke jaar uit de doeken worden gedaan. Die verklaring vindt altijd plaats op de tweede dinsdag van oktober. Donderdag moet ons land overigens ook zijn ontwerpbegroting bij Europa indienen.

Slecht begrotingsnieuws voor de regering van premier Charles Michel (MR).
belga Slecht begrotingsnieuws voor de regering van premier Charles Michel (MR).

Van Overtveldt: "Geen rekenfout"

De cijfers over de fiscale ontvangsten zijn echter geen definitieve cijfers. Dat zegt minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA). Hij weigert te spreken van een rekenfout. "Mensen die over rekenfouten spreken, kennen duidelijk de definitie van een begrotingscontrole niet", aldus Van Overtveldt. Volgens hem zijn de cijfers niet definitief. "Die worden op dit moment geanalyseerd en verfijnd, zowel voor wat de ontvangsten betreft als de uitgaven".

De N-VA-minister ontkent dat er sprake is van rekenfouten. "Een begrotingscontrole maakt een stand van zaken op om eventuele tekorten tijdig te kunnen detecteren. Dat is precies wat we nu doen. En dat is ook nodig. Deze regering neemt heel wat volledig nieuwe maatregelen om de lasten op arbeid te kunnen verlagen, zoals bijvoorbeeld de belasting op intercommunales, de kaaimantaks en de diamanttaks. Die maatregelen zijn nieuw. Logisch gevolg is dat de timing van de ontvangsten onmogelijk van de eerste keer juist kan zijn. Daar dient een begrotingscontrole voor", legt Van Overtveldt uit.

'Mensen die over rekenfouten spreken, kennen duidelijk de definitie van een begrotingscontrole niet'

Johan Van Overtveldt (N-VA)

Jambon: "Misschien zijn er ook meevallers"

N-VA-vicepremier Jan Jambon wil niet vooruitlopen op die nieuwe begrotingscijfers. "Misschien zijn er hier en daar ook meevallers", zei hij in De Ochtend op Radio 1. "Laat ons afwachten tot de cijfers gestabiliseerd zijn. Het is nu aan Financiën om ons in te lichten wat het reële probleem is. En dan moeten we terug rond de tafel gaan zitten, want het traject naar een begrotingsevenwicht is toch één van de pijlers van het regeerakkoord."

Hoe dat bereikt zal moeten worden, gaf Jambon niet prijs. Opnieuw de lineaire kaasschaaf bovenhalen, lijkt geen optie, maar iedereen moet wel "zijn verantwoordelijkheid opnemen".

"Lineaire besparingen, op een bepaald moment is dat vat af", zo verwoordde Jambon het, verwijzend naar de extra middelen die hij vroeg voor de special forces en de computer crime unit. "Maar dat wil niet zeggen dat er op andere departementen geen extra inspanning geleverd kan worden."

Vicepremier Jan Jambon (N-VA).
BELGA Vicepremier Jan Jambon (N-VA).

Oppositie: "Huiswerk rechtvaardiger maken"

Oppositiepartijen sp.a, Groen en PS grijpen het onverwacht grote gat in de begroting aan om opnieuw te pleiten voor "eerlijkere fiscaliteit". "Er is een eerlijke bijdrage van de grote vermogens beloofd. Die moet er komen", klinkt het.

"Wanneer grote multinationals klagen of dreigen, is deze regering steeds bereid om te luisteren en krijgen ze allerhande kortingen. Maar als tienduizenden mensen op straat komen en zeggen dat ze vooral een eerlijkere verdeling van de inspanningen willen, gebeurt er niets", hekelt kersvers sp.a-fractieleidster Meryame Kitir, die wil dat de regering alsnog met een vermogenswinstbelasting komt.

"Laat ons deze kans benutten om de inspanningen rechtvaardiger te verdelen, zoals een groot deel van de bevolking vraagt", klinkt het ook bij Groen-Kamerlid Kristof Calvo. Hij stelt vast dat de regering het "moeilijk blijft hebben" om de juiste cijfers te presenteren. "De reden voor deze nieuwe wijziging moet duidelijk uitgeklaard worden. Echt degelijk bestuur kan je dit niet noemen."

Tot slot neemt ook de PS het cijferwerk van de regering-Michel op de korrel. "Er was al de 600 miljoen euro die de gewesten ontnomen werd en die fout bleek. Vandaag is het weer 882 miljoen. Als men de fouten zo opstapelt, kan je je de vraag stellen of er niets achtergehouden wordt voor de publieke opinie. Men zou gaan geloven dat bedrog een standaardmethode is van de regering", hekelt PS-begrotingsspecialist Ahmed Laaouej.

'De reden voor deze nieuwe wijziging moet duidelijk uitgeklaard worden. Echt degelijk bestuur kan je dit niet noemen'

Kristof Calvo, Groen