Van Overtveldt voorzichtig over aantal nieuwe jobs

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA).
PHOTO_NEWS Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA).
Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) wil het succes van de taxshift niet afmeten aan het precieze aantal nieuwe jobs dat eruit voort zal komen. Begint de economie te sputteren, dan zou immers ook het behoud van jobs al "een hele verdienste zijn", zo toonde hij zich vandaag voorzichtig in de Kamer.

Groei en jobs zijn de grote doelstellingen van de taxshift. De oppositie schaart zich achter die focus op werkgelegenheid, maar wil van de regering graag een concreter doel. "Men ziet hier geen enkel engagement in termen van cijfers. Het is nochtans de alfa en omega van uw beleid", klonk het bij cdH'er Benoît Dispa.

Van Overtveldt liet zich echter niet vastpinnen op aantallen. Blijkt de economie de komende maanden immers te vertragen, dan zou het immers erg moeilijk te becijferen zijn hoeveel jobs toch behouden bleven dankzij de taxshift, zo argumenteerde de minister. Hij wees daarbij op de vertragende Chinese groei en 'VW-gate'. "Maar iedereen zal het ermee eens zijn dat een beleid dat het behoud van jobs een duw in de rug geeft, ook een hele verdienste is."

'Iedereen zal het ermee eens zijn dat een beleid dat het behoud van jobs een duw in de rug geeft, ook een hele verdienste is'

Minister Johan Van Overtveldt

Gebrek aan details

De oppositie toonde zich niet onder de indruk. "Dus als men een verlaging van de jobs vaststelt, mag men niet concluderen dat de taxshift niet gewerkt heeft?", reageerde PVDA'er Marco Van Hees smalend. "Zo kan u er altijd goed uitkomen. Dit soort beloftes kost u niet veel."

Ook meer algemeen bleef de oppositie op haar honger. Zowat drie maanden na de eerste aankondiging van de taxshift mist ze nog steeds concrete cijfers en tabellen. "Terwijl de regering al drie maanden propaganda kan voeren", discussieerde de Kamercommissie Financiën woensdag dus nog steeds in het ijle, klonk het verwijtend.

Dat gebrek aan details leidde onder meer tot een discussie over de terugverdieneffecten waar de regering op mikt en over de impact voor de deelstaten. Van Overtveldt ontkende dat de regering zich rijk rekent en onderstreepte dat ze met "zowat tien procent" aan terugverdieneffecten "absoluut conservatief" blijft. En dat morrelen aan belastingen zowat altijd een impact heeft op de deelstaten? "Dat is niet mijn keuze, dat is de keuze van de staatshervorming die men georganiseerd heeft."