Van Overtveldt verdedigt "schandalige" uitspraken van Michel over Griekenland

PHOTO_NEWS
Premier Charles Michel heeft vandaag in de Kamer de wind van voren gekregen van de oppositie na zijn uitspraak dat voor Griekenland de speeltijd voorbij is. "Ik zou de premier even naar de speelplaats willen nemen en tonen welke ravage er is aangericht", laakte Dirk Van der Maelen (sp.a) tijdens het vragenuurtje. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt benadrukte dat de premier doelde op de opeenvolgende Griekse regeringen die hebben nagelaten de nodige hervormingen door te voeren en zei de premier te steunen.

Michel: "Speeltijd voorbij"

Voor aanvang van de Europese Top gisteren in Brussel stelde premier Michel dat het hoog tijd is dat de Griekse regering, vijf maanden na haar installatie, met concrete engagementen voor de dag komt om zo opnieuw voor stabiliteit binnen de Europese Unie te zorgen. Daarbij liet hij zich ontvallen dat "de speeltijd" voorbij is.

Oppositie: "Onaanvaardbaar"

PS, sp.a en PVDA grepen die quote aan om de premier een dag nadien onder vuur te nemen. "Onaanvaardbaar", "schandalig" en "schokkend", waren maar enkele van de uithalen aan zijn adres.

Van der Maelen (sp.a), Raoul Hedebouw (PVDA) en Frédéric Daerden (PS) citeerden daarop cijfers over het aantal zelfmoorden in Griekenland, de daling van de pensioenen en van de lonen, de gestegen jeugdwerkloosheid of de toegenomen schuld. "Dit is de sociale ravage die is aangericht op de speelplaats", sneerde de sp.a'er.

'Ik zou de premier even naar de speelplaats willen nemen en tonen welke ravage er is aangericht'

Dirk Van der Maelen (sp.a)

Van Overtveldt: "Grote solidariteit"

Premier Michel was zelf niet aanwezig in de Kamer, omdat hij een Europese top moest bijwonen. Minister Van Overtveldt benadrukte dat Europa en het IMF "grote solidariteit" hebben getoond ten aanzien van Griekenland. Zo werd voor 240 miljard euro steun gegeven.

Volgens de minister van Financiën is het herstelprogramma voor Athene mislukt omdat de opeenvolgende Griekse regeringen hun deel van de deal niet hebben uitgevoerd, met name het doorvoeren van hervormingen. "Dat is niet onze verantwoordelijkheid, maar die van de Griekse regeringen".

Van Overtveldt onderstreepte meteen dat het de Griekse bewindvoerders waren die premier Michel op het matje heeft geroepen en dat de premier daarbij de steun heeft van hemzelf en van de voltallige regering. De minister verzekerde dat de regering solidariteit wil, maar met het Griekse volk.