Van Overtveldt nuanceert uitspraken over tax shift, Peeters reageert tevreden

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA).
BELGA Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA).
Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) heeft in De Zevende Dag zijn uitspraken in De Tijd gerelativeerd. Gisteren zei hij in die krant dat de tax shift in de eerste plaats van arbeid naar consumptie zal gaan. "Ik heb niet gepleit voor een blanco btw-verhoging", nuanceert Van Overtveldt nu. Peeters reageert tevreden.

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) noemde gisteren in De Tijd een belastingverschuiving van 5 miljard euro "geen dwaas idee". Daarbij denkt hij vooral aan een verhoogde belasting op consumptie. "Dat is een veel stabielere bron van inkomsten, omdat ook bij hogere belastingen mensen blijven consumeren", aldus Van Overtveldt.

Van Overtveldt nuanceerde in De Zevende Dag zijn uitspraken. "Ik heb niet gepleit voor een blanco btw-verhoging", klonk het. Van Overtveldt wees er nog op dat België wereldkampioen is inzake lasten op arbeid. De lasten op consumptie of milieuvervuiling liggen dan wel erg laag, terwijl ons land in de middenmoot zit voor de lasten op vermogen. "Ik heb enkel de krijtlijnen willen geven voor de tax shift", aldus de minister, die erop wees dat de vakbonden het debat over een tax shift willen verengen naar het vermogen. Het komt er volgens Van Overtveldt op aan om binnen de regering tot een compromis te komen.

CD&V-vicepremier Kris Peeters reageert verheugd op de verduidelijkingen van de minister van Financiën: "Ik stel met genoegen vast dat Johan Van Overtveldt de bespreking van een tax shift in de schoot van de regering wil aanvatten, met daarbij duidelijk oog voor de drie elementen waaruit die verschuiving zal bestaan, te weten vermogenswinstbelasting, ecofiscaliteit en consumptie."

Zaterdag was hij nog scherp voor de N-VA-minister: "De afspraak was dat we over de tax shift alleen nog zouden communiceren binnen de schoot van de regering".

Ook Peeters' partijgenoot en voorzitter van de Kamercommissie Financiën Eric Van Rompuy, zegt Van Overtveldt op zijn blog de wacht aan. Hij vindt dat de minister tot nu "uitstekend werk" verricht heeft, "maar in de volgende maanden zal hij meer discretie aan de dag moeten leggen over de intenties van de tax shift wil hij met resultaten komen die zowel de politieke fracties als de sociale partners kunnen overtuigen van een meer rechtvaardige fiscaliteit en van een belastingsverschuiving die de economische groei en de tewerkstelling kan stimuleren".

De regering heeft de sociale partners beloofd dat de tax shift reeds impact zal hebben in de periode 2015-2016. "Zowel naar inhoud als naar timing moeten de engagementen worden nagekomen. Ook in het parlement wacht CD&V op concrete wetsontwerpen van de regering om deze tax shift concrete gestalte te geven", aldus Van Rompuy, die binnen CD&V de werkgroep 'tax shift' leidt.

Kris Peeters
PHOTO_NEWS Kris Peeters