Van Overtveldt: "Laattijdig aangegeven inkomsten aanpakken is geen fiscale regularisatie"

PHOTO_NEWS
De eenvormige aanpak van spontane, maar laattijdig aangegeven inkomsten waarop geen belastingen zijn betaald, is geen nieuwe fiscale regularisatie. Dat heeft minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) in de Kamer verklaard. De interne richtlijn van de administratie publiceren, lijkt hem niet wijs. "Dan pas zou je kunnen spreken van een georganiseerde en gestimuleerde regularisatie".

Eerder deze week raakte bekend dat de fiscus zelf een richtlijn heeft uitgewerkt om spontaan aangegeven inkomsten waarop geen belastingen werden betaald, uniform te behandelen. De praktijk werd hier en daar als een nieuwe vorm van fiscale regularisatie bestempeld. Na afloop van het vragenuurtje werd minister Van Overtveldt daarover via interpellaties door de oppositie aan de tand gevoeld.

Centraal staat volgens hem de vraag wat de fiscus moet doen wanneer belastingplichtingen spontaan maar laattijdig inkomens aanmelden waarop geen belastingen zijn betaald. "Ze wandelen sturen, zeggen dat ze het zelf niet weten, ad hoc beslissen wat ze gaat doen, naar eigen goeddunken beslissen?", vroeg Van Overtveldt.

Alle aangiftes naar de BBI

"De fiscus is wettelijk verplicht aangegeven inkomsten te belasten, ook al wordt die aangifte laattijdig gedaan. De vraag is hoe. Ik denk dat u het ermee eens bent dat dit best op een eenduidige, uniforme en georganiseerde manier gebeurt", aldus de minister. "Als dat telkens volgens verschillende richtlijnen zou gebeuren, dan zou er geen consistentie meer zijn in de wetgeving en dan zou het fenomeen van shopping ontstaan" om het meest voordelige tarief te proberen te bekomen.

Daarom werd binnen de FOD Financiën beslist de aangiftes samen te brengen bij de Bijzondere Belastingsinspectie (BBI), die daarover een interne richtlijn opstelde. Van Overtveldt somde nog enkele verschillen op met de laatste fiscale regulariseringsronde: verjaard kapitaal kan niet worden geregulariseerd, de boetes liggen hoger en de strafvordering kan niet a priori worden afgekocht. De BBI bekijkt dossier per dossier met het parket op basis van het una via-principe, luidde het.

Van Overtveldt benadrukte nog dat het om een interne richtlijn voor de administratie gaat, om overal tot een uniforme fiscale behandeling te komen. "Als je die communiceert, dan zal je pas belastingplichtigen stimuleren om daar al dan niet op in te gaan. Dan pas kan je spreken over georganiseerde en gestimuleerde regularisatie".

Als je de richtlijnen communiceert, dan zal je pas belastingplichtigen stimuleren om daar al dan niet op in te gaan. Dan pas kan je spreken over georganiseerde en gestimuleerde regularisatie