Van Overtveldt: "Iedereen moet dezelfde spelregels volgen"

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA).
BELGA Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA).
Minister van Financiën Johan Van Overtveldt wil spoedig een onderhoud vragen met de Europese Commissie om een beter zicht te krijgen op de Europese bezwaren en toelichting te verstrekken bij de fiscale rulings voor overwinst.

"We hebben op dit moment geen indicaties dat de Excess Profit Rulings niet zouden overeenstemmen met de regels van de OESO. Maar we zullen net als voorheen in alle transparantie alle medewerking verlenen aan het onderzoek en de resultaten afwachten", zo reageert Van Overtveldt op het onderzoek.

Van Overtveldt beklemtoont dat "iedereen dezelfde spelregels moet volgen" als lid van de Europese Unie. "En dat geldt dus ook voor de Europese staatssteunregels", aldus de N-VA-minister, die aanstipt dat de betrokken fiscale rulings in 2004 werden ingevoerd door de toenmalige regering.

De Commissie besloot vandaag een diepgaand onderzoek te openen naar de rulings die multinationals de mogelijkheid bieden hun bedrijfsbelasting te verminderen met overwinst die zou toe te schrijven zijn aan het voordeel dat ze behoren tot een multinationale groep. De Commissie betwijfelt of de belastingregeling in overeenstemming is met de Europese staatssteunregels.