Van Overtveldt: "Commissie erkent dat deze regering breuk vormt met verleden"

Ons land ontsnapt aan nieuwe Europese begrotingsprocedure

PHOTO_NEWS
De Europese Commissie heeft besloten om geen procedure wegens een buitensporig tekort te openen tegen België. Dat heeft vicevoorzitter Valdis Dombrovskis vandaag meegedeeld. Minister van Financiën Van Overtveldt reageert tevreden op het nieuws.

Amper zes maanden na het sluiten van de vorige procedure belandde België vorig najaar opnieuw in het vizier van de Commissie, met name omwille van de hoge staatsschuld. Rekening houdend met de geplande structurele hervormingen in België en de zwakke economische groei heeft de Commissie vandaag echter besloten "op dit moment" geen nieuwe procedure te openen, deelde Dombrovskis mee.

De Commissie had België, Frankrijk en Italië vorig najaar enkele maanden extra tijd gegeven om meer duidelijkheid te verstrekken over hun begrotingsplannen. Net als België ontsnapt ook Italië aan een nieuwe procedure. Frankrijk krijgt tot 2017 om zijn begrotingstekort opnieuw onder de drempel van drie procent te brengen.

Valdis Dombrovskis, vicevoorzitter van de Europese Commissie.
PHOTO_NEWS Valdis Dombrovskis, vicevoorzitter van de Europese Commissie.

Van Overtveldt tevreden

Nochtans is sinds november duidelijk geworden dat het Belgische begrotingstekort in 2014 opnieuw boven de drempel van drie procent is uitgestegen. "Dat accident is inmiddels gecorrigeerd door de regering", aldus bevoegd eurocommissaris Pierre Moscovici, die samen met Dombrovskis de beslissingen toelichtte. De Franse commissaris noemde de door België voorgelegde structurele hervormingen "overtuigend" en de contacten met de Belgische regering "van zeer goede kwaliteit".

"De Commissie toont hiermee een grote blijk van vertrouwen en appreciatie naar de nieuwe regering. De Commissie erkent dat deze ploeg een breuk vormt met het verleden", reageert minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA). De budgettaire inspanningen voor dit jaar, de focus op het beheersen van de uitgaven en de economische hervormingen hebben volgens hem de Commissie overtuigd. "De komende weken en maanden zullen we intensief verder werken op de ingeslagen weg", zo kijkt de minister alvast vooruit naar de nakende begrotingscontrole.

De Commissie toont hiermee een grote blijk van vertrouwen en appreciatie naar de nieuwe regering

Johan Van Overtveldt

Italië

Begin deze maand raamde de Europese Commissie het begrotingstekort voor 2015 op 2,6 procent en voor 2016 op 2,4 procent. Bovendien zou het structurele begrotingssaldo, dus exclusief eenmalige maatregelen en meevallers, dit jaar met bijna 0,7 procent verbeteren tot -2,1 procent. De staatsschuld zou dit jaar stijgen tot 106,8 procent van het bruto binnenlands product, om volgend jaar lichtjes te dalen tot 106,6 procent.

Ook Italië ontsnapt aan een nieuwe procedure. Frankrijk was volgens Dombrovskis "het meest ingewikkelde dossier". De Franse regering krijgt twee jaar uitstel tot het verkiezingsjaar 2017 om een begrotingstekort van minder dan drie procent te bereiken. Het is intussen de derde keer dat Parijs uitstel verkrijgt. Het tweede grootste euroland blijft wel onder strak toezicht. Zo wil de Commissie garanderen dat Frankrijk voldoende inspanningen blijft leveren om de begroting structureel gezonder te maken.

De Commissie beoordeelde woensdag ook macroeconomische onevenwichten in de lidstaten. België is één van de zestien lidstaten waar zulke onevenwichten bestaan en de Commissie maakte woensdag van de gelegenheid gebruik om de Belgische regering nogmaals warm te maken voor een taxshift waarbij de belasting op arbeid zou dalen. Duitsland krijgt dan weer de duidelijke aanmaning om iets te doen aan het gebrek aan publieke en private investeringen.

De ministers van Financiën buigen zich in maart over de nieuwe aanbevelingen van de Commissie. Tegen midden april moeten de lidstaten vervolgens hun nationale hervormingsprogramma's en begrotingsplannen overmaken. In mei publiceert de Commissie dan haar jaarlijkse landenspecifieke aanbevelingen.