Van maandag af ernstige hinder op E314 in Winksele

PHOTO_NEWS
Omdat het verkeer op de E314 in de omgeving van de brug over de Brusselsesteenweg in Winksele vanaf zondag 1 juni in beide richtingen over twee versmalde rijstroken moet, verwacht het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) vanaf maandag ernstige verkeershinder in de ochtendspits. Tijdens de eerste week zal er in deze omgeving ook drie avonden en nachten hinder zijn omwille van het plaatsen van seinbruggen over de weg.

AWV geeft de bovenkant van de brug een structureel onderhoud. Vorig jaar werd de onderkant al vernieuwd. De waterdichting wordt heraangelegd in gietasfalt en een nieuwe asfaltverharding aangebracht. Ook de verlichting en veiligheidsinfrastructuur van de brug wordt volledig vernieuwd. Op 31 augustus zijn normaliter alle werken achter de rug. Bovenop de structurele files die iedere dag op de E314 staan raadt het AWV weggebruikers vooral 's morgens aan rekening te houden met extra wachttijden.

Van 3 tot en met 5 juni worden van 22 uur tot 6 uur 's morgens seinbruggen (portieken die boven de weg hangen) aangebracht waaraan rijstrooksignalisatieborden zullen hangen. Het verkeer zal dan in beide richtingen slechts over één rijstrook kunnen. Tijdens de tweede nacht zal bijkomend de snelweg worden afgesloten, eerst in de ene, dan in de andere richting. Dat gebeurt overigens ook enkele keren per nacht gedurende een paar minuten. Er is telkens omleiding voorzien.