Van een carrièreswitch gesproken: doctoraat in management en master economie, maar toch wordt Servaas (35) priester

Servaas Bosch werd gisteren door kardinaal De Kesel tot priester gewijd.
David Legreve Servaas Bosch werd gisteren door kardinaal De Kesel tot priester gewijd.
In een vorig leven studeerde hij toegepaste economische wetenschappen en bouwde hij aan een carrière als strategisch adviseur. Gisteren, zondag, begon Servaas Bosch (35) uit het Vlaams-Brabantse Schepdaal echter aan een heel nieuw hoofdstuk: hij werd door kardinaal De Kesel tot priester gewijd in de Mechelse Sint-Romboutskathedraal. Van een carrièreswitch gesproken...

"Ik groeide op in een heel hecht en stabiel gezin, dat actief deelnam aan het leven binnen onze parochie. Toen ik 13 jaar oud was, verhuisde ik met mijn ouders, broer en zus van Schepdaal naar Brugge en later naar Hasselt. Al tijdens mijn tienerjaren voelde ik een soort van roeping, maar tegelijk was er nog heel wat twijfel. Daarom ging ik na mijn middelbare studies wijsbegeerte studeren in Leuven. Toen werd ik verliefd: ik had de vrouw van mijn leven gevonden, wou met haar trouwen en besloot om voor een 'serieuze' studie te gaan. Ik koos voor de richting toegepaste economische wetenschappen aan de UHasselt, en ging aan de slag als strategisch adviseur voor industriële organisaties", vertelt Servaas.

Gestudeerd in Barcelona

"Na een jaar of vijf liep mijn relatie stuk, ik begon een doctoraat in management en verhuisde daarvoor naar Barcelona. Ik bestudeerde er de economie als waardecreatie, en stelde mij de vraag of we nog wel bezig zijn met het creëren van waarde. Hoe zit met het met onze ethiek? Moet alles en iedereen gewoon mee met de grote financiële stromen? De grootste waarde voor mij is liefde, en dat is net waar God voor staat: liefde en barmhartigheid. Zo begon ik ook weer fundamenteler na te denken over mijn eigen leven en keuzes. Welke weg wilde ik uit, waar wilde ik deel van uitmaken?"

"Ik merkte dat het verlangen om priester te worden nog steeds groot was, God bleef mij roepen. Ik besefte dat ik die stap zou moéten zetten om gelukkig te worden. In het voorjaar van 2010 besloot ik om mij in het seminarie aan te melden als kandidaat voor het aartsbisdom. Op het moment dat ik die knoop doorhakte, werd alles plots duidelijk." (lees verder onder de foto)

Ik had de vrouw van mijn leven gevonden, wou met haar trouwen en besloot om voor een 'serieuze' studie te gaan. Ik koos voor toegepaste economische wetenschappen en ging aan de slag als strategisch adviseur voor industriële organisaties

Servaas Bosch
David Legreve

Ook zus is kluizenares

"Voor mijn ouders was dat nieuws geen verrassing, ik had eerder al met hen over mijn twijfel gepraat en ze wisten dat ik naar Barcelona ging om de dingen op een rijtje te zetten. Ik heb deze richting zeker deels van thuis uit meegekregen. Mijn zus maakte een gelijkaardige keuze en leeft teruggetrokken als kluizenares, ook bij haar was die keuze té sterk om te negeren. Ook mijn vrienden reageerden allesbehalve geschrokken, velen zijn zelf gelovig en ze wisten van mijn twijfel. Sommigen van hen staan door mijn beslissing ook nu pas stil bij bepaalde dingen, merken dat ze te veel de stroom hebben gevolgd en te weinig naar zichzelf keken. Bij te veel mogelijkheden ontstaat er voor vele mensen chaos. Die is voor mij nu verleden tijd: ik heb gekozen, en kan daar ook dingen voor laten."

"Alle ervaringen van vroeger, waaronder die relatie, maken mee wie ik nu ben. Kiezen voor een leven zonder relatie en kinderen is een opoffering, maar waar ik nu voor kies is groter. Tijdens mijn opleiding heb ik mijzelf de voorbije zeven jaar regelmatig de vraag gesteld 'heb ik hier vrede mee?' Het antwoord is volmondig ja." (lees verder onder de foto)

Kiezen voor een leven zonder relatie en kinderen is een opoffering, maar waar ik nu voor kies is groter

Servaas Bosch
David Legreve

Wachten op zending

"Ik volgde mijn opleiding aan het Johannes XXIII-seminarie en deed mijn pastorale stage in Zoutleeuw. Kardinaal De Kesel zond mij in september vorig jaar naar Rome om er een licentie theologie te behalen aan de Gregoriaanse universiteit - ik heb daar nu nog één academiejaar te gaan om mijn studies af te ronden. Daarna is het aan de kardinaal om mij een zending te geven, ik heb er vertrouwen in dat hij weet wat best bij mij past. Mijn houding is voortaan heel eenvoudig: mijn toekomst is wat naar mij toekomt. En op mijn sterfbed hoop ik terug te kunnen kijken op een leven waarin ik àlles van mezelf heb gegeven."

David Legreve