Van den Bossche wil extra sociale woningen realiseren

UNKNOWN
Vlaams minister van Wonen Freya Van den Bossche roept bouwpromotoren op om huisvestingsmaatschappijen te informeren over het aanbod aan nieuwe woningen. Sociale huisvestingsmaatschappijen zouden dan woningen kunnen aankopen en opnemen in het sociaal huurpatrimonium. De sp.a-minister hoopt daarmee het aantal sociale woningen snel uit te breiden. Van den Bossche voorziet in een eerste stap alvast 25 miljoen euro, goed voor 150 à 200 woningen.

De Vlaamse regering wil via het Grond- en Pandendecreet 43.000 extra sociale huurwoningen realiseren tegen 2020. Omdat bouwen tijd kost en het huidige aanbod aan sociale huurwoningen onvoldoende is, wil Van den Bossche een extra instrument inzetten. Ze wil sociale huisvestingsmaatschappijen nieuwbouwwoningen en appartementsgebouwen laten kopen en die dan laten omzetten in sociale huurwoningen. Die mogelijkheid bestond al, maar werd nog weinig gebruikt.

Oproep
Concreet doet de minister een oproep aan de bouwpromotoren om de huisvestingsmaatschappijen te informeren over hun aanbod aan nieuwe woningen. De sociale huisvestingsmaatschappijen kijken dan welke woningen potentieel hebben en melden dat aan de VMSW, de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen. Het is de VMSW die de aankoopbeweging centraal aanstuurt.
 
25 miljoen
Minister Van den Bossche hoopt op die manier enkele honderden bijkomende sociale huurwoningen te realiseren. In een eerste fase wordt 25 miljoen euro vrijgemaakt. Dat zou goed zijn voor 150 à 200 sociale woningen. Als het initiatief een succes blijkt, dan kan het budget uitgebreid worden. Voorlopig is het nog koffiedik kijken wat de mogelijke resultaten betreft. "Ik neem dit initiatief dan ook onder het motto: 'wie niet waagt, niet wint'", zegt Van den Bossche. "Als wij op deze manier bijkomende sociale woningen kunnen realiseren, zou een dergelijke snelle realisatie mooi meegenomen zijn. En als het weinig of geen resultaat oplevert, dan is dat ook niet zo erg: baat het niet, dan schaadt het niet."
 
Van den Bossche benadrukt dat de operatie niet ten koste zal gaan van geplande of lopende projecten. "Een mogelijke vrees dat dit een tekort zou creëren voor de rest van het programma is ongegrond", luidt het. (belga/lpb)