Van Brempt lanceert pakket maatregelen voor veiliger vrachtverkeer

Meer controles, het aanpakken van de dodehoekongevallen en het creëren van een "veiligheidscultuur" bij de bedrijven. Dat zijn enkele krachtlijnen van een pakket maatregelen die Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt (sp.a) dinsdag heeft afgesproken met de transportsector op een ronde tafel over veilig vrachtverkeer.

"Nodig"
Het pakket bestaat uit 12 maatregelen waarvoor minister Van Brempt de komende twee jaar alvast zes miljoen euro uittrekt. Volgens Van Brempt zijn de ingrepen nodig. Niet alleen is het aantal doden bij ongevallen met vrachtwagens vorig jaar met 16 pct gestegen, maar daarnaast krijgt Vlaanderen er met de regionalisering van de verkeersveiligheid ook bevoegdheden bij.

'Weighing in motion'
Het pakket maatregelen voorziet onder meer in extra controles op overladen vrachtwagens. Te zwaar geladen vrachtwagens beschadigen het wegdek en hebben een negatieve impact op de verkeersveiligheid. Daarom besliste minister Van Brempt in overleg met haar collega van Openbare Werken Hilde Crevits (CD&V) om nog dit jaar 2 miljoen euro uit te trekken om op 8 locaties in Vlaanderen WIM-systemen (weighing in motion) te plaatsen, dat zijn weegsystemen die het mogelijk maken om vrachtwagens tijdens het rijden te wegen. Zo kunnen overtreders gericht van de weg geplukt worden. Via de onbemande en digitale camera's zullen ook de controles op het respecteren van de tussenafstanden en snelheidslimieten worden opgevoerd.

Afstelplaatsen
Daarnaast wordt er extra geïnvesteerd in het vermijden van dodehoekongevallen, bijvoorbeeld via het sensibiliseren van jonge weggebruikers en via het voorzien van stelplaatsen waar vrachtwagenchauffeurs hun spiegels kunnen afstellen.

Gezondheid chauffeur
Van Brempt vindt het ook belangrijk dat er een soort "veiligheidscultuur" wordt gecreëerd. De minister denkt aan projecten rond defensief en ecologisch rijgedrag. Maar ook de gezondheid van de vrachtwagenchauffeur zelf is een aandachtspunt. Zo wordt nagegaan of men de vrachtwagenchauffeurs langs de snelwegen bijvoorbeeld niet meer gezonde voeding kan aanbieden.

Ongevalanalyse
Vlaanderen zal ook meewerken aan het project van het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid rond het analyseren van de ongevalsoorzaken. De sector zelf is al jaren vragende partij voor het oprichten van een instituut voor ongevalanalyse. In eerste instantie zou er ook gewerkt worden rond ongevallen op autosnelwegen waar vrachtwagens bij betrokken zijn.

Tot slot komt er in het najaar ook een imagocampagne die het vaak negatieve beeld dat er heerst rond vrachtwagenchauffeurs moet helpen verbeteren. (belga/sd)

UNKNOWN