Vakbonden sluiten zich aan bij topmanagers: "België moet weer op de rails gezet worden"

Marc Leemans (2e links vooraan) en Rudy De Leeuw (3e rechts vooraan) op de nationale betoging in oktober vorig jaar.
BELGA Marc Leemans (2e links vooraan) en Rudy De Leeuw (3e rechts vooraan) op de nationale betoging in oktober vorig jaar.
De drie grote vakbonden in ons land, de christelijke, socialistische en liberale, steunen de 'oproep tot actie' van drie topmanagers aan premier Michel en de andere politici van dit land. Al leggen ze in een open brief in De Standaard en Le Soir wel hun eigen accenten.

Want de vaststelling dat "België vierkant lijkt te draaien en dringend weer op de rails moet worden gezet" mag dan wel dezelfde zijn, over de oorzaken en de remedies verschillen Marc Leemans (ACV), Rudy De Leeuw (ABVV) en Mario Coppens (ACLVB) wel van mening met bedrijfsleiders Johnny Thijs, Bernard Delvaux en Baudouin Meunier. Die hadden eerder deze week de politici opgeroepen actie te ondernemen tegen failed state Belgium en de heersende malaise in de politieke besluitvorming.

Volgens de bonden is die malaise namelijk te wijten aan een gebrek aan middelen, zelf een gevolg van "de blinde besparingswoede van de regering die het mes zet in de collectieve en essentiële taken van de overheid". De ommekeer moet er bovendien komen door een herverdeling van de werktijd voor oudere werknemers "zodat ze hun eindeloopbaan met vertrouwen tegemoet kunnen zien", en door een fiscale hervorming die ook de inkomens uit kapitaal laat bijdragen.

Meer eensgezindheid is er over het communautaire gekrakeel. Net als Johnny Thijs vinden de drie vakbondstoplui dat de "uiterst complexe institutionele structuur immobilisme en inefficiëntie creëert".