Vakbonden protesteren tegen sociale dumping

BELGA
Aan het Europees parlement in Brussel hebben woensdag zowat 5.000 vakbondsmilitanten van ACV, ABVV en ACLVB gemanifesteerd tegen sociale dumping. Ze eisen concrete maatregelen van de Belgische en Europese autoriteiten.

De vakbonden riepen op tot aanpak van het frauduleus gebruik van de detacheringsrichtlijn, waardoor werkgevers personeel in het buitenland kunnen inzetten aan lage lonen, zonder dat die kunnen aanspraak maken op sociale bescherming.

De vakbonden willen dat die richtlijn wordt herzien, en dat onder meer de looptijd van zo'n detacherings-opdracht wordt beperkt tot een half jaar, zo zei Marie-Hélène Ska, algemeen secretaris van het ACV.

De bonden hebben het niet gemunt op de buitenlandse werknemers. "De banen die in België verdwijnen worden vervangen door moderne slaven. Die werknemers worden verplicht erbarmelijke arbeidsomstandigheden te aanvaarden", aldus Olivier Valentin, algemeen secretaris van de liberale vakbond.

Er wordt meer controle geëist door de Europese en Belgische autoriteiten. Zo wordt de oprichting gevraagd van een Europees agentschap voor sociale inspectie en bescherming.

Marc Goblet, algemeen secretaris van de socialistische vakbond, riep op tot een versterking van de sociale inspectie in België.